Prožitkový kurz "Demokracie zážitkem"

od Demokracie zážitkem

V období 9/2018 - 8/2020 realizujeme projekt v rámci OP VVV s názvem DEMOKRACIE ZÁŽITKEM. 

V  tomto projektu (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008093) vznikne šest vzdělávacích programů pro žáky a jeden pro pedagogy. Programy pro žáky se zaměří na účinné rozvíjení jejich občanských kompetencí a budou ověřeny na 18 ZŠ. Program pro pedagogy umožní učitelům rozvíjet kompetence pro demokratickou kulturu ve vlastní výuce a vytvářet ve škole prostředí posilující toleranci a porozumění. Projekt vychází z potřeb mladých lidí v ČR, kteří se jen omezeně zapojují do občanského života a ve škole k tomu nejsou cíleně vedeni.

Podrobné rozepsání jednotlivých kruzů včetně odkazů na přílohy: 

PK III - Prožitkový kurz III.  "Změníme svoji školu" 

PK II - Prožitkový kurz II. "Dokážeme víc než si myslíme"

PK I - Prožitkový kurz I. 

 

Demokracie zážitkem

V rámci tohoto projektu byly vytvořeny tři typy zážitkových kruzů pro děti - třídenní, dvoudenní a jednodenní.  

PK III - Prožitkový kurz na 3 dny: "Změníme naši školu" - Detailní popis celého kurzu je ke stažení v digifoliu, veškeré přílohy, videa a obrázky potřebné k realizaci kurzu jsou dostupné na: https://uloz.to/!4ajWAF77YERJ/pk-iii-zip

PK II - Prožitková kurz na 2 dny: "Dokážeme víc, než si myslíme" - Detailní popis celého kurzu je ke stažení v digifoliu a přílohy jsou dostupné zde: https://1url.cz/kMZFg

 PK I - Prožitková kurz na 2 dny: "Táhneme za jeden provaz" - Detailní popis celého kurzu je ke stažení v digifoliu a přílohy jsou dostupné zde: https://1url.cz/wMZjC

BK II. - Vzdělávací program_Kompetence pro demokratickou kulturu pro pedagogy - Detailní popis ke stažení v digifoliu. 

BK II. - Ještě jsme tady - Detalní popis celého kurzu je ke stažení v digifoliu a přílohy jsou dostupné zde: https://1url.cz/oza3t

 

Obrázek

Soubory ke stažení

PK II - Přílohy 1 - 12.pdf

1,4MB | Středa, 26 červen 2019 | Detaily

PK I - přílohy 1-15.pdf

1,7MB | Čtvrtek, 27 červen 2019 | Detaily

PK II_Dokážeme víc než si myslíme.pdf

1,7MB | Čtvrtek, 27 červen 2019 | Detaily

PK I_Táhneme za jeden provaz.pdf

1,1MB | Pátek, 28 červen 2019 | Detaily

BK II_PK5_Ještě jsme tady.pdf

7,1MB | Čtvrtek, 25 červen 2020 | Detaily
Pohled byl zobrazen 348x od 25 červen 2019 do 11 srpen 2020