Individuální práce s pomůckou - barevný kruh

Video ukázka

Specifikace

Oblast: Dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

Třída: speciální třída, děti ve věku 3-7 let

Popis: Asistentka pedagoga s chlapcem s poruchou autistického spektra opakuje barvy na jednoduché pomůcce „Barevný kruh“, při které zároveň pomocí kolíčků procvičuje jemnou motoriku. Snaží se klást důraz na důslednost, časté povzbuzení, pochvalu a zároveň udržet chlapcovu pozornost.

Využití aktivity při společném vzdělávání: Tuto aktivitu provádí samostatně asistentka pedagoga na základě zadání učitelky, která formu individuální práce vyhodnotila jako efektivnější. Lze využít o při skupinové práci v heterogenní třídě.

Učitel: asistentka pedagoga, MŠ Duha, Praha

Úplná videohospitace dostupná zde:  https://audiovideo.rvp.cz/video/3883/VIRTUALNI-HOSPITACE-ZAMERENA-NA-ZAPOJENI-DITETE-S-PAS-%E2%80%93-DOPOLEDNI-CINNOSTI-V-MATERSKE-SKOLE.html

Pohled byl zobrazen 478x od 11 září 2019 do 11 srpen 2020