Individuální práce s pomůckou - karty zvířat

Přidat do kolekce

Video ukázka

Specifikace

Kategorie: Individuální práce s pomůckou - karty zvířat

Čas: 5:33 – 7:27

320s – 436s

Oblast:  Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč

Třída: speciální třída, děti ve věku 3-7 let

Popis: Asistentka pedagoga za pomoci karet – obrázků zvířat, rozvíjí komunikační dovednosti dítěte, nápodobou zvuků zvířat zároveň procvičují oromotoriku. Při individuální práci s pomůckou využívá principu názornosti.

Využití aktivity při společném vzdělávání: Tuto aktivitu provádí samostatně asistentka pedagoga na základě zadání učitelky, která formu individuální práce vyhodnotila jako efektivnější. Aktivitu lze využít i při skupinové výuce v heterogenní třídě.

Učitel: asistentka pedagoga, MŠ Duha, Praha

Úplná videohospitace dostupná zde: :https://audiovideo.rvp.cz/video/3883/VIRTUALNI-HOSPITACE-ZAMERENA-NA-ZAPOJENI-DITETE-S-PAS-%E2%80%93-DOPOLEDNI-CINNOSTI-V-MATERSKE-SKOLE.html

Pohled byl zobrazen 52x od 11 září 2019 do 19 září 2019