Učení v životních situacích, řešení afektivního chování dítěte s PAS

Video ukázka

Specifikace

Oblast:  Dítě a jeho tělo

Třída: speciální třída, děti ve věku 3-7 let

Popis: V rámci dopolední svačiny, vede učitelka děti k vyšší samostatnosti v sebeobsluze při stolování (příprava místa, prostírka, přenášení talíře, výběr nádoby na pití, samostatné nalití pití – učí dítě odhadnout kolik vypije, výběr a mazání pečiva …). Učitelka s asistentkou pedagoga připravují průběh svačiny tak, aby se děti samostatně podílely na přípravě, u chlapce s PAS využívají režimovou lištu, která mu napomáhá porozumět celému procesu jednotlivých kroků činnosti.  

Asistentka pedagoga klidným způsobem řeší vzniklou krizovou situaci při svačině (dítě se polije, nesnese na sobě mokré oblečení), následně přichází učitelka a opět klidným způsobem přebírá plynule situaci a pomáhá dítěti převléknout se do suchého oblečení. Dítě se postupně zklidní a pokračuje ve stolování.

Využití aktivity při společném vzdělávání: Pro úspěšné zařazení dítěte s PAS do činností je využívaná režimová lišta (systém shora dolů).  Je využitelné v rámci heterogenní třídy i pro ostatní děti (napomáhá např. s osvojením si režimu dne, s rozvojem matematických představ, s představou času). 

Učitel: Mgr. Jitka Pavlíčková a asistentka pedagoga, MŠ Duha, Praha

Úplná videohospitace dostupná zde:  https://audiovideo.rvp.cz/video/3883/VIRTUALNI-HOSPITACE-ZAMERENA-NA-ZAPOJENI-DITETE-S-PAS-%E2%80%93-DOPOLEDNI-CINNOSTI-V-MATERSKE-SKOLE.html

Pohled byl zobrazen 376x od 11 září 2019 do 11 srpen 2020