Individuální práce se speciální pomůckou - režimová lišta

Přidat do kolekce

Video ukázka

Specifikace

Oblast: Dítě a jeho psychika

Třída: speciální třída, děti ve věku 3-7 let

Popis: Učitelka a asistentka pedagoga učí chlapce s PAS pomocí kartiček s obrázky činností uložených do režimové lišty (zde systém shora dolů, může být také systém zleva doprava) orientovat se v režimu dne v mateřské škole. Tento způsob strukturovaného učení slouží k nácviku samostatnosti, sebeobsluhy, funkční komunikaci, k nácviku sociálních dovedností a pracovního chování.

Využití aktivity při společném vzdělávání: Režimová lišta – obrázky činností na kartičkách, pomáhají dítěti s PAS odpovědět na otázky, co, kde, kdy a jak to bude dělat.  Je využitelné v rámci heterogenní třídy i pro ostatní děti (napomáhá např. s osvojením si režimu dne, s rozvojem matematických představ, s představou času). 

Učitel: Mgr. Jitka Pavlíčková a asistentka pedagoga, MŠ Duha, Praha

Úplná videohospitace dostupná zde: :  https://audiovideo.rvp.cz/video/3883/VIRTUALNI-HOSPITACE-ZAMERENA-NA-ZAPOJENI-DITETE-S-PAS-%E2%80%93-DOPOLEDNI-CINNOSTI-V-MATERSKE-SKOLE.html

Pohled byl zobrazen 73x od 11 září 2019 do 19 září 2019