Individuální práce za využití AAK

Video ukázka

Specifikace

Oblast: Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč

Třída: speciální třída, děti ve věku 3-7 let

Popis: Učitelka individuální formou rozvíjí komunikační dovednosti dítěte s PAS pomocí jazykového programu Makaton (systém manuálních znaků a grafických symbolů, který podněcuje rozvoj mluvené řeči a porozumění pojmům).  Při této činnosti využívá skládačku „Dům“ a „Komunikační knihu“ dítěte (obsahuje fotografie členů rodiny dítěte).

Využití aktivity při společném vzdělávání: Využití jazykového programu Makaton  pomáhá dětem, které mají komunikační problémy. Lze zároveň realizovat i v rámci heterogenní třídy s dalšími dětmi.

Učitel: Mgr. Jitka Pavlíčková, MŠ Duha, Praha

Úplná videohospitace dostupná zde: :  https://audiovideo.rvp.cz/video/3883/VIRTUALNI-HOSPITACE-ZAMERENA-NA-ZAPOJENI-DITETE-S-PAS-%E2%80%93-DOPOLEDNI-CINNOSTI-V-MATERSKE-SKOLE.html

Pohled byl zobrazen 331x od 11 září 2019 do 11 srpen 2020