Práce s portfoliem, sledování pokroku dítěte

Video ukázka

Specifikace

Oblast: Dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

Třída: heterogenní skupina dětí ve věku 3-7 let

Popis: Učitelka vede s chlapcem (dyspraxie) rozhovor nad portfoliem dítěte, při kterém provádí hodnocení podle individuální vztahové normy, kdy posuzuje práci dítěte vzhledem k jeho předešlému výkonu a vede dítě k sebehodnocení. Společně si povídají o tom, kam se chlapec za určitou dobu posunul, co se změnilo – posun v kresbě. Učitelka klade dítěti reflektující otázky: „Co se ti nejvíc podařilo?, Z kterého obrázku máš radost? Chtěl bys něco udělat jinak? Učitelka uplatňuje také nonverbální formu hodnocení (usmívá se, souhlasně pokyvuje hlavou, celkový výraz jejího obličeje je podporující, pozitivní), které výrazně vede k podpoře dítěte.

Využití aktivity při společném vzdělávání: Práce s potfóliem - jako nástrojem sledování osobního pokroku žáka – je žádoucí aktivitou v rámci společného vzdělávání. Umožňuje individuální přístup k žákovi v průběhu jeho vzdělávání a je vhodným způsobem k poskytování zpětné vazby dítěti i učiteli.

Učitel: Jana Kropáčová, MŠ kaštánek, Teplice

Úplná videohospitace dostupná zde:  https://audiovideo.rvp.cz/video/4224/VIRTUALNI-HOSPITACE-ZAMERENA-NA-ZAVADENI-FORMATIVNIHO-HODNOCENI-DETI.html

Pohled byl zobrazen 421x od 18 říjen 2019 do 11 srpen 2020