Sebehodnocení

Video ukázka

Specifikace

Oblast: Dítě a jeho psychika

Třída: heterogenní skupina dětí ve věku 3-7 let

Popis: Učitelka společně s dětmi provádí hodnocení činnosti – tvorby fontán, vede děti k sebehodnocení. Učitelka klade reflektující otázky, ve kterých ověřuje stanovené cíle. Dále provádí reflektivní hodnocení pomocí škály předmětů, vizualizace tří stupňové škály - tři různě dlouhé pruhy papíru, znázorňující prameny vody. Děti hodnotí svůj pocit, emoce, spokojenost s proběhlou aktivitou, jak se jim dařilo. Mají za úkol pomocí pruhů vyjádřit, jak jsou spokojené (nejvíce, méně, málo).  Individuální přístup je realizován za podpory asistentky, kdy znovu zopakuje informaci učitelky (škála – tři různé pruhy – prameny vody) Vítkovi (Downův syndrom) a doprovází ho k zvolenému místu.

Využití aktivity při společném vzdělávání: tento způsob hodnocení a sebehodnocení pomáhá utvářet sebepojetí dětí. Mít možnost prezentovat svoji práci a popisný způsob hodnocení – popisná zpětná vazba jsou významné a důležité principy práce s nadanými dětmi.

Učitel: Jana Kropáčová, MŠ kaštánek, Teplice

Úplná videohospitace dostupná zde: :  https://audiovideo.rvp.cz/video/4224/VIRTUALNI-HOSPITACE-ZAMERENA-NA-ZAVADENI-FORMATIVNIHO-HODNOCENI-DETI.html

Pohled byl zobrazen 288x od 18 říjen 2019 do 11 srpen 2020