Inspirace pro rozvoj gramotností dítěte

Gramotnosti - předškolní vzdělávání
Materiál nabízí vymezení čtenářské, matematické a digitální gramotnosti a seznamuje čtenáře s principy rozvoje gramotností u dětí v mateřské škole.
http://www.nuv.cz/file/4944


Učitel rozvíjející gramotnosti
Metodický podpůrný materiál věnovaný podpoře profesního rozvoje učitelů.
https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=82105&view=12726&view=12726


PROJEKT TIO
Metodický materiál k podpoře rozvoje digitální gramotnosti dětí. Cílem materiálu je prostřednictvím robůtka, jehož jméno v sobě nese nejen jeho oblíbené slovní spojení „ty jo“, ale především základní myšlenku příběhů – Technologie Informace Objevy, přiblížit dětem a žákům téma komunikace, etiky a bezpečí v digitálním světě.
http://www.tio-projekt.cz/


Minimetodiky pro rozvoj čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání
Minimetodiky mohou učitelům v mateřských školách usnadnit orientaci v problematice, pomoci jim při stanovování cílů a v neposlední řadě pomoci v navázání spolupráce s rodiči, pro které mohou být minimetodiky osvětovým materiálem.
https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=9641


Podpora rozvoje přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání
Metodická příručka, která nabízí inspiraci pro rozvoj přírodovědné gramotnosti dětí předškolního věku, s cílem připravit dětem základ pro utváření pozitivního vztahu k přírodě, pro chápání souvislostí v přírodních jevech a pro jejich budoucí vnímání světa.
http://www.nuv.cz/file/608/


Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi mateřské školy
Publikace učitelům nabízí návrh systémového rozvoje čtenářské gramotnosti i konkrétní náměty na podporu čtenářství, na využití různých čtenářských strategií a inspirativní příklady práce s knihou.
http://vydavatelstvi.pedf.cuni.cz/index.php/2020/11/08/rozvoj-ctenarske-pregramotnosti-v-praxi-materske-skoly-2/


Čtenářský koutek v mateřské škole s doporučením na kvalitní tituly vydané po roce 1989
Publikace seznamuje čtenáře s charakteristikou čtenářského koutku, typologií knih a preferovaných žánrů dětí předškolního věku. Součástí publikace jsou i tipy na kvalitní literaturu a náměty inspirativních činností.
http://vydavatelstvi.pedf.cuni.cz/index.php/2020/11/08/rozvoj-ctenarske-pregramotnosti-v-praxi-materske-skoly/

Rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku
Metodický průvodce nabízí teoretický vhled do tématu vývoje dítěte předškolního věku i inspirativní příklady činností vhodných pro rozvoj matematické gramotnosti.
https://www.vospspgs.cz/files/user/u1894/download/rozvoj_predmatematickych_prestav_deti_preskolniho_veku-mp.pdf.pdf

Manipulativní činnosti rozvíjející matematickou gramotnost
Metodický průvodce je zaměřen na rozvoj operačního myšlení dětí předškolního věku a žáků 1.stupně ZŠ pomocí odkrývání vztahů mezi věcmi na základě manipulace s nimi
.

https://www.vospspgs.cz/files/user/global/import/article527/Metodicky_pruvodce.pdf

Algoritmizace s využitím robotických hraček pro děti do 8 let
Publikace představuje ucelený soubor metodicky zpracovaných námětů a postupů, které vedou k rozvoji informatického myšlení. Materiály se zaměřují na rozvoj prostorového vnímání, které umožňuje chápat vztahy mezi jednotlivými předměty nebo předměty a námi, je důležité pro rozvoj matematických schopností. S tím souvisí i zrakové vnímání. Dále je kladen důraz na rozvoj vnímání času, kde tato dovednost umožňuje chápání souvislostí různých dějů a procesů.

https://imysleni.cz/ucebnice/rozvoj-informatickeho-mysleni-s-vyuzitim-robotickych-hracek-v-materske-skole-a-na-1-stupni-zs


Čtenářská gramotnost v předškolním vzdělávání
Cílem on-line setkání je proniknout do problematiky rozvoje čtenářské gramotnosti dětí předškolního věku. Webinář nabízí inspiraci ke konkrétním činnostem, ve kterých lze uplatnit různé čtenářské strategie. Inspirací mohou být i nápady na podnětné čtenářské koutky či tipy na zajímavou a kvalitní literaturu pro děti.
https://webinare.rvp.cz/homepage/detail-webinare?id=330


Matematická gramotnost v mateřské škole
On-line setkání poukáže na konkrétní podobu rozvíjení jednotlivých složek matematické gramotnosti z pohledu dětí předškolního věku. Součástí prezentace jsou náměty na konkrétní činnosti a aktivity, které mohou být inspirací pro praxi předškolních pedagogů. 
https://webinare.rvp.cz/homepage/detail-webinare?id=232

Digitální gramotnost v mateřské škole
Prezentace se zabývá nejčastějšími obavami mateřských škol a jejich řešením. Materiál nabízí i konkrétní příklady činností vhodných pro rozvoj digitální gramotnosti dětí.
https://prezi.com/view/R8o7qZ4KPELCkVF9WWYP/

Rozvoj gramotností v raném dětství a jeho specifika

Záznam ze setkání společenství praxe předškolního vzdělávání, které bylo tentokrát určeno také pro budoucí učitele – studenty, kteří se připravují na svoji profesi učitele v mateřské škole.

https://www.youtube.com/watch?v=p4CK3DWn_ks&t=2s

Kamil neumí lítat, zatím... aneb čtenářské strategie u nečtenářů
Článek odpovídá na otázky, jakým způsobem je vhodné při práci s textem u dětí/nečtenářů postupovat, které čtenářské strategie volit a jak je posilovat. Přibližuje to na konkrétních ukázkách programu kombinujícího četbu na pokračování a řízené činnosti obsahově zasazené do kontextu daného textu.
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/22311/KAMIL-NEUMI-LITAT-ZATIM%E2%80%A6-ANEB-CTENARSKE-STRATEGIE-U-NECTENARU.html/

Pohled byl zobrazen 2211x od 23 březen 2021 do 26 květen 2024