Duben v zajetí Gramotností

Pár slov úvodem...

Kdybychom chtěli nalézt odpověď na otázku: „Kdy člověk získává funkční gramotnost?“, museli
bychom říci, že přesně stanovit věk jedince, v němž má být funkčně gramotný asi nelze, neboť
se jedná o proces dlouhodobý. Dítě zvládá základy čtení a psaní již po půl roce základní školní
docházky, orientovat se funkčně v textu ovšem trvá mnohem déle... (celý příspěvek)

Odkazy na portál aneb co kde máme. Inspirace z praxe

Sborník metodického portálu č.3

  • Výběr z Článků na rvp.cz:

1. ročník soutěže Finanční gramotnost (OV)

  • Výběr z DUMů na rvp.cz:

Jak Honza chytře porazil draka (ZV) autor Zdeněk Sotolář

Co přinesl začátek 19. století (ZV) autorka Bohuslava Lormanová

Jak tomu bylo s papírem (ZV) autorka Bohuslava Lormanová

Příklady aktivit vybrané uživateli pro rozvoj čtenářské gramotnosti:

Dekret kutnohorský (ZV) Zdeněk Sotolář
Volby 1925 (ZV) autor Zdeněk Sotolář
Názory na husitství (ZV) autor Petr Hopfinger


  • Výběr příspěvků z blogového světa:

Blogové příspěvky na téma čtenářské gramotnosti autora Ondřeje Hausenblase v blogu Ireneus.

Blogové příspěvky na téma čtenářské gramotnosti autorky Ludmily Kovaříkové na téma Čtení a vše s ním související

Blogový příspěvek na téma matematické gramotnosti autorky Michalely Gondekové pod názvem Rozvoj předmatematické gramotnosti a Jak se sejou semínka předmatematického myšlení.

Blogový příspěvek na téma finanční Učitel a peníze autora Zdeňka Broma na blogy.rvp.cz.

  • Výběr z wiki
 Sborovna - Aktivita pro děti z MŠ - Poklad - Michaela Gondeková

Gramotnost a Inspiromat

Něco tu chybí?

Znáte ještě nějaké další zajímavé stránky či články? Chcete doporučit knihu, nebo víte o obrázku, který by tu neměl chybět? Vložte k této stránce komentář, heslo chceme podle Vašich komentářů dále doplňovat.

Co mají jinde?

Odkazy z Ústavu pro informace ve vzdělávání:
vzorový test PISA - testuje čtenářskou, matematickou a přírodovědnou gramotnost
PISA 2009 a výsledky předchozích ročníků
Publikace ÚIV k tématu gramotnosti (ke stažení)

Soutěž ke čtenářské gramotnosti 

Pohádky online ke stažení 

Čtu, čteš, čteme - internetový tip Českého rozhlasu 

Infogram - portál pro podporu informační gramotnosti

Oficiální stránky ECDL - kde získat certifikát o počítačové gramotnosti

Občanské sdružení Abeceda

Občanské sdružení Kritické myšlení

Jak vypadala minulost Inspiromatu?

O minulosti Inspiromatu v letech 2008 a 2009 píše Petr Šimek v příspěvků blogu Metodiky Inspiromaty z minulých let znovu na portále.

Zveme vás:

Do otevřených diskuzí k ICT gramotnostičtenářské gramotnosti a finanční gramotnosti nebo do sekce odborného vzdělávání na souhrnné téma o gramotnostech.

Do skupiny PLN pro čtenářskou gramotnost, kde můžete sdílet své další materiály, zkušenosti a názory. 

Literatura:

Gavora, P., Zápotočná, O. a kol. Gramotnost - vývin a možnosti jej didaktického usmerňovania. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003

Palenčárová, J. Šebesta, K. Aktivní naslouchání při vyučování. Rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ. Praha: Portál, 2006

Kahn, N., B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi (část je věnována otázkám čtení (Všestranné čtení - str. 35 - 50)
 
Tepperwein, Kurt. Uměnie ĺahko sa učiť. Šamorín: Fontána Kaidó, 1992. (Kapitola: Učte sa čítať eště raz - str. 100 - 109)
 
Gavora, P. Žiak a text. Bratislava: SPN, 1992
 
Balabán, Z., Noveský, I.: Slabikář finanční gramotnosti. Praha: COFET, 2009. 
 
Schneiderová Eva: Jazykové hry a hříčky. Praha, Portál, 2010
 
http://goo.gl/bjiao
http://goo.gl/bjiao

Materiály ke stažení

Publikace Národní knihovny v Praze - Čtenářství, jeho význam a podpora

Publikace České školní inspekce - Čtenářská gramotnost jako základ kvalitního vzdělávání

Publikace JZŠ Horáčkova - Kudy vede cesta za čtenářem, ke stažení zde

Pohled byl zobrazen 1186x od 30 květen 2014 do 25 listopad 2020