Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Gramotnosti - souhrnné informace

od Gramotnosti

O gramotnosti nebo spíše gramotnostech se v současné době stále častěji diskutuje jak v médiích, tak mezi učiteli.

Souvisí to také s neuspokojivými  výsledky českých žáků v mezinárodních výzkumech PISA, TIMSS a PIRLS, které „zvládnutí gramotností“ testují u žáků různého věku už od 90. let minulého století. Dříve byl za gramotného považován ten, kdo uměl na základní úrovni číst, psát a počítat.

V současné společnosti znalostí (informační společnosti) získal tento pojem jiný význam a pod gramotností určité oblasti se skrývá nejenom znalost pojmů dané oblasti, jejich porozumění a pochopení v souvislostech, ale i dovednost využít je všestranně v praktickém životě.

Souhrnné informace o gramotnostech

Zde Vám nabízíme prostřednictvím digifolií souhrnné informace o některých gramotnostech, kterými jsme se v rámci aktivit a činností Výzkumného ústavu pedagogického v Praze  hlouběji zabývali, nyní Národního ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Pozornost jsme zaměřili na čtenářskou, matematickou a přírodovědnou gramotnost, které jsou předmětem testování výše uvedených mezinárodních šetření. Dále jsme se zaměřili na finanční gramotnost vzhledem k naléhavé potřebě umět hospodařit s finančními prostředky a orientovat se ve světě financí, a na ICT gramotnost ve vazbě na potřebu bezpečně se pohybovat v dnešním světe moderních informačních a komunikačních technologií a účelně je využívat ve svém osobním životě. 

Digifolio Čtenářské gramotnosti

Digifolio Matematické gramotnosti

Digifolio Finanční gramotnosti

Digifolio Přírodovědné gramotnosti 

Přírodovědná gramotnost ve výuce

...

V příručce Přírodovědná gramotnost ve výuce najdou čtenáři autorské soubory multikomponentních úloh vztahujících se ke všem oborům přírodovědného vzdělávání, které mohou učitelé využít různým způsobem ve výuce. U každé úlohy autoři uvádějí, který očekávaný výstup z RVP ZV úloha rozvíjí a jaký je její vztah ke zvolenému vymezení pojmu přírodovědná gramotnost.
MŠMT zveřejnilo Záměr rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání, který si klade za cíl vytvořit předpoklady pro zvýšení úrovně čtenářské a matematické gramotnosti žáků v České republice.

Záměr 2012

529,9KB | Čtvrtek, 27 září 2012 | Detaily

Gramotnosti ve vzdělávání

...

Pro učitele doporučujeme příručku Gramotnosti ve vzdělávání, kterou vydalo VÚP a je zdarma ke stažení. Publikace kromě vymezení pojmů jednotlivých gramotností přináší závěry analýzy RVP ZV z hlediska jeho reflexe příslušné gramotnosti a učitelům nabízí určité inspirativní úlohy či příklady dobré praxe k využití ve výuce.

Matematická gramotnost ve výuce

...

V metodické příručce Matematická gramotnost ve výuce se čtenáři seznámí s vymezením pojmu matematická gramotnost a s metodickými doporučeními k jejímu rozvíjení. Kromě toho příručka obsahuje i detailně rozpracovaná řešení úloh z mezinárodního výzkumu PISA. Publikace obsahuje i pracovní listy, které mohou učitelé využít ve výuce.

Finanční gramotnost ve výuce

...

Metodická příručka Finanční gramotnost ve výuce přináší vymezení pojmu finanční gramotnost a seznamuje s jejími standardy. Čtenáři zde najdou nejen praktické příklady dobré praxe (jak si správně poradit s nákupem auta, s finančním hospodařením v rodině, s penězi na studijní stáž v zahraničí, s povinným ručením), ale také řadu metodických doporučení, jak přistupovat k finanční gramotnosti ve výuce. 

Gramotnosti ve vzdělávání - soubor studií

...

Publikace Gramotnosti ve vzdělávání - Soubor studií navazuje na předcházející příručku a na problematiku jednotlivých gramotností se zaměřuje podrobněji. Vedle vymezení pojmů pěti gramotností jednotlivé studie analyzují pojetí a obsah gramotností v kurikulech vybraných zemí, měření gramotností na mezinárodní i národní úrovni, přinášejí náměty pro možné úpravy kurikula a návrhy pro další postup v problematice podpory rozvoje gramotností ve školách.

Čtenářská gramotnost ve výuce

...

Metodická příručka Čtenářská gramotnost ve výuce obsahuje vymezení pojmu čtenářská gramotnost a tři příklady dobré praxe. Ty ukazují, jak učitelé v českých školách využívají hodiny různých vyučovacích předmětů k rozvíjení čtenářské gramotnosti. Publikace také nabízí příklad praktického využití „dílny čtení“ jako mezinárodně osvědčené metody rozvíjení všech složek čtenářské gramotnosti v průběhu celé školní docházky žáků základní školy, dílnu čtení i řadu pracovních listů, které mohou použít ve výuce.

Rozvíjíme ICT gramotnost žáků

...

V metodické příručce Rozvíjíme ICT gramotnost žáků se čtenáři seznámí s vymezením pojmu ICT gramotnost a s možnostmi a překážkami při začleňování ICT do výuky. Najdou zde inspiraci pro plánování výuky, která rozvíjí ICT gramotnost, a ve své práci mohou využít i uvedené příklady dobré praxe.

 

Pohled byl zobrazen 3545x od 30 květen 2014 do 22 duben 2021