Finanční gramotnost

od Finanční gramotnost

Na tomto místě naleznete dostupné informace k finanční gramotnosti.

Inspirovat Vás mohou články a DUMy z Metodického portálu www.rvp.cz, ale i odkazy na zajímavé publikace a internetové stránky. Užitečné mohou být i odkazy na testy finanční gramotnosti nebo na vzdělávací seriál Krotitelé dluhů.

ČNB OTEVŘELA NOVÉ NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM

Česká národní banka otevřela v květnu 2022 v Praze a v Brně nové Návštěnické centrum. To otevřeno jak pro školy, tak pro veřejnost. Návštěvnické centrum ČNB je soubor interaktivních vzdělávacích a zábavných expozic a doprovodných programů. Stálé expozice prezentují tematiku peněz, centrálního bankovnictví a finančního trhu. V hlavní roli se představuje centrální banka, její úlohy a působení a nechybí ani pohled do historie. Vstup do všech expozic Návštěvnického centra je zdarma. 

 • Expozice v Praze je pro jednotlivce možné navštívit bez předchozí rezervace. Vstup do expozic však závisí na aktuální obsazenosti a kapacitě.
 • Rezervovat je nutné prohlídky pro školní skupiny či skupiny zájemců z řad veřejnosti. Stejně tak je nutné rezervovat prohlídky expozice v Brně.
 • Rezervační systém: https://nc.cnb.cz/sch/cs/expozice/za-menou-praha/#kalendar

Stránky Návštěvnického centra ČNB: https://nc.cnb.cz/fork/

FINANČNÍ TRAMPOTY OTY NEGRAMOTY - 1. DÍL

FINANČNÍ TRAMPOTY OTY NEGRAMOTY

Finanční trampoty Oty Negramoty je nový edukační seriál České národní bankyVzdělávací seriál je určený pro žáky 2. stupně základních škol a prvních ročníků středních škol. V roli žáka účinkuje herec Lukáš Pavlásek a jako jeho „učitel“ vystupuje člen bankovní rady ČNB Aleš Michl.

Přehled jednotlivých dílů seriálu:

TESTOVÁNÍ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI PISA 2022

Mezinárodní projekt PISA (Programme for International Student Assessment / Mezinárodní program hodnocení výsledků žáků) zjišťuje úroveň znalostí a dovedností 15letých žáků ve 3 oblastech vzdělávání: čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Výzkum probíhá ve 3letých cyklech, Česká republika se zapojuje do testování pravidelně od jeho počátku v roce 2000.V každém cyklu je věnována hlavní pozornost jedné ze zmíněných oblastí, zbylé oblasti jsou zastoupeny v menší míře. Šetření v roce 2022 se zaměřuje na matematickou gramotnost a jako inovativní doménu sleduje tvůrčí myšlení. V roce 2022 bude sledována také finanční gramotnost žáků. 

 • Pilotní sběr dat cyklu PISA 2022 proběhl v květnu 2021. 
 • Hlavní šetření PISA 2022 se uskutečnilo na jaře roku 2022.
 • Zveřejnění výsledků z hlavních testovaných domén ve formě národní a mezinárodní zprávy je plánováno na poslední čtvrtletí roku 2023.
 • V roce 2024 na zveřejnění výsledků naváží publikace s výsledky inovativní a volitelné domény.

Další informace:

 

FINANCNIGRAMOTNOST.MFCR.CZ

Ministerstvo financí změnilo umístění stránek k finančnímu vzdělávání:

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2.0

Vláda schválila 13. ledna 2020 Národní strategii finančního vzdělávání 2.0 (NSFV 2.0), kterou zpracovalo Ministerstvo financí.

 • NSFV 2.0 nahrazuje dosavadní strategii z roku 2010
 • NSFV 2.0 vytyčuje základní směr, kterým by se finanční vzdělávání v České republice mělo v příštích letech ubírat.
 • Finanční vzdělávání dětí a mládeže, tedy výuka finanční gramotnosti na základních a středních školách, která již běží několik let, nadále pokračuje.
 • NSFV 2.0 rozšířuje záběr finančního vzdělávání o vybrané skupiny dospělé populace (zaměřuje se na sociálně ohrožené skupiny, jako jsou senioři, lidé čerpající pomoc v hmotné nouzi, či nezaměstnaní, tak i na ty, kteří těmto ohroženým občanům pomáhají – tedy např. sociální pracovníky, zaměstnance úřadů práce, policisty apod.).
 • NSFV 2.0 zřIzuje Národní registr projektů finančního vzdělávání.

 

Více informací na https://financnigramotnost.mfcr.cz/

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2.0

PDF KE STAŽENÍ

AKTUALIZACE STANDARDU FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Ministerstvo financí zveřejnilo 20. 7. 2017 revidovaný Standard finanční gramotnosti, který stanovuje cílovou úroveň finanční gramotnosti pro žáky základních a středních škol. Oproti standardům finanční gramotnosti z roku 2007 došlo k posílení těchto témat: bezhotovostní placení, ochrana osobních údajů, kritické posouzení nabídky služeb a zboží, sestavení rozpočtu a porovnání majetku a závazků, úročení, porovnání finančních produktů, krátkodobé a dlouhodobé plánování a rizika dosažení cílů, zabezpečení na stáří, vznik a rizika půjček, důsledky nesplácení a řešení zadlužení a předlužení.

Revidovaný standard finanční gramotnosti bude implementován do rámcových vzdělávacích programů při jejich nejbližší revizi. Národní ústav pro vzdělávání doporučuje základním a středním školám, aby v přechodném období (tedy do doby, než bude revidovaný standard finanční gramotnosti součástí rámcových vzdělávacích programů) porovnali revidovaný standard finanční gramotnosti se svým školním vzdělávacím programem a případně svůj školní vzdělávací program v oblasti finančního vzdělávání upravili nebo doplnili. Aktuální úprava školních vzdělávacích programů není v tuto chvíli povinností, ale pouze možností. V případě úpravy školního vzdělávací programu podle revidovaného standardu finanční gramotnosti bude tato úprava také v souladu se současným rámcovým vzdělávacím programem. 

PRINCIPY NEZÁVISLOSTI

Principy nezávislosti jsou součástí strategických dokumentů Ministerstva financí a definují nezávislost v oblasti finančního vzdělávání. 

Finanční vzdělávání je proces, který směřuje ke zvyšování finanční gramotnosti a splňuje následující zásady:

 • jeho obsah je v souladu se standardy finanční gramotnosti,
 • splňuje princip objektivity – tj. sdělovat informace objektivně, nikoli subjektivně  (jednostranně) hodnotit,
 • splňuje princip obecnosti – nesmí se při něm doporučovat, propagovat ani prodávat žádný produkt, služba nebo instituce (zejména finanční)
 • splňuje princip odbornosti – odbornost obsahu a vzdělavatelů, včetně  dostatečných schopností a dovedností jak z oblasti vzdělávání, tak odborné oblasti financí,
 • splňuje princip zacílení – konkrétní projekty  či programy by měly jasně  vymezit cílovou skupinu, pro kterou jsou určeny, a využívat vhodné informační kanály vzhledem ke zvolené cílové skupině tak, aby nedocházelo k chybné interpretaci.

Všechny strategické dokumenty k finančnímu vzdělávání naleznete na této adrese: https://financnigramotnost.mfcr.cz/cs/pro-odborniky/strategicke-dokumenty

STANDARD FINANČNÍ GRAMOTNOSTI 2017

PDF KE STAŽENÍ

PENÍZE NA ÚTĚKU

Česká národní banka spustila na adrese www.penizenauteku.cz nový web k tématu finanční gramotnosti. Stránky jsou určeny pro mladé lidi ve věku 18-35 let a chtějí srozumitelnou formou vzdělávat. Stránky jsou rozděleny do 3 sekcí: 

Součástí stránek jsou také kvízy, slovníček pojmů, Desatero o pěnězích. Stránky lze využít ve školní praxi, doporučit je lze především pro žáky středních škol.

NEZkreslená věda II: Finanční gramotnost

ŽIVOT BEZ DLUHŮ

Život bez dluhů jsou stránky projektu SEKO, který realizuje Fond dalšího vzdělávání. Animovaný seriál k tématům finanční gramotnosti, který se věnuje následujícím 10 radám:

 1. Bohatí a chudí, všichni musí počítat
 2. Šetřením na maličkostech hodně uspoříme
 3. Dluhová past
 4. Debetní nebo kreditní, toť otázka!
 5. Máš majetek? Půjčíme ti!
 6. Jen ať vidí, že na to máme!
 7. Občanské poradny – nebuďte na to sami
 8. Půjčují bez pravidel…
 9. RPSN a smlouvy – Víc hlav víc ví.
 10. O chlebu a vodě

Přestože jsou materiály primárně určeny uchazečům o zaměstnání, animovaná videa lze využívat také ve školní výuce. Všechny spoty najdete na YouTube kanálu na adrese https://www.youtube.com/playlist?list=PLJBJQtzWUE6MhhEoUmjK8-Oav7J7vIJtg.

Život bez dluhů: Debetní vs. kreditní karta

VÝSLEDKY FG PISA 2012

9. 7. 2014 byly zveřejněny výsledky finanční gramotnosti z mezinárodního šetření PISA, které se uskutečnilo v roce 2012. Šetření finanční gramotnosti probíhalo poprvé, zúčastnilo se ho 18 zemí. V České republice bylo do šetření zapojeno 297 škol a zhruba 1 200 žáků. Výsledky českých žáků jsou nadprůměrné - zařadili jsme se mezi 7 nejúspěšnějších zemí.

Zpráva z mezinárodního šetření PISA 2012 k finanční gramotnosti patnáctiletých žáků (ČŠI, 2014). Ve zprávě najdete:

 • koncept testování finanční gramotnosti
 • výsledky testování v mezinárodním srovnání
 • ukázku vybraných faktorů ovlivňujících výsledky finanční gramotnosti
 • ukázku vybraných rozdílu ve výsledcích mezi žáky České republiky

Další informace zde:

Oficiální mezinárodní výsledky FG PISA 2012 (v anglickém jazyce):

TESTOVÁNÍ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI PISA 2012

Mezinárodní projekt PISA (Programme for International Student Assessment /Mezinárodní program hodnocení výsledků žáků) zjišťuje úroveň znalostí a dovedností 15letých žáků ve 3 oblastech vzdělávání:

 • ve čtení
 • v matematice
 • v přírodních vědách.

Výzkum probíhá ve 3letých cyklech, Česká republika se zapojuje do testování pravidelně od jeho počátku v roce 2000.V každém cyklu je věnována hlavní pozornost jedné ze zmíněných oblastí,zbylé oblasti jsou zastoupeny v menší míře. Šetření, které se uskutečnilo v roce 2012, bude zaměřeno na matematiku. Součástí tohoto cyklu bude navíc i to, jak si žáci poradí s řešením problémových úloh a úloh z finanční gramotnosti. Výsledky z tohoto testování budou zveřejněny v roce 2013. Specifikaci testování finanční gramotnosti vymezuje tzv. Rámec testování finanční gramotnosti. Testování probíhalo od 26. 3. do 20. 4. 2012.

V roce 2012 bylo do hlavního sběru dat zařazeno zhruba 250 škol, kde písemný test vypracuje v každé škole max. 35 žáků, ze kterých bude náhodně vybráno vždy max. 14 žáků pro testování elektronické. Písemného testování se zúčastní okolo 6 500 žáků, elektronicky testováno bude přibližně 2 800 žáků.

Příklady úloh z finanční gramotnosti, které byly využity v pilotním testování, naleznete zde.

Více informací na www.pisa2012.cz.

ČLÁNKY K FG PISA 2012

Finanční gramotnost - PISA 2012
Autor kolekce: Alena Nosková
NázevPopisTyp
Komentář k úloze Na trhu (PISA 2012)Komentář k úlohám Na trhu seznamuje učitele s konkrétním příkladem z pilotního testování finanční gramotnosti patnáctiletých žáků v rámci šetření PISA a představuje tento příklad v širších didaktických souvislostech.článek
Komentář k úloze Nová nabídka (PISA 2012)Úloha Nová nabídka, která je zaměřena na porovnání nabídek úvěrů, seznamuje učitele s konkrétním příkladem z pilotního testování finanční gramotnosti patnáctiletých žáků v rámci šetření PISA. Příspěvek také poukazuje na problematická místa v zadání i hodnocení této úlohy. Tyto nedostatky mohou vést k chybné interpretaci problému a mohou tak prohlubovat finanční negramotnost. V závěru článku jsou pak uvedeny konstrukčně správné typy úloh.článek
Komentář k úloze Akcie (PISA 2012)Komentář úlohy Akcie seznamuje učitele s konkrétním příkladem z pilotního testování finanční gramotnosti patnáctiletých žáků v rámci šetření PISA a představuje tento příklad v širších didaktických souvislostech.článek
Komentář k úloze Peníze na cestování (PISA 2012)Komentář úlohy Peníze na cestování seznamuje učitele s konkrétním příkladem z pilotního testování finanční gramotnosti patnáctiletých žáků v rámci šetření PISA a představuje tento příklad v širších didaktických souvislostech.článek
Testování finanční gramotnosti v rámci šetření PISAPříspěvek popisuje první mezinárodní ověřování finanční gramotnosti žáků v rámci šetření PISA. Na konkrétním příkladu úlohy Peníze na cestování jsou pak ukázány širší didaktické souvislosti a možnosti využití příkladů přímo ve školní praxi.článek
Matematické úlohy z mezinárodního výzkumu PISA a finanční gramotnostSpojení finanční a matematické gramotnosti ve výzkumu PISA ilustrované na čtyřech uvolněných úlohách.článek
Komentář k výsledkům mezinárodního šetření PISA v oblasti finanční gramotnostiKomentář se věnuje výsledkům mezinárodního šetření PISA v oblasti finanční gramotnosti. Šetření finanční gramotnosti proběhlo poprvé v roce 2012 a zapojila se do něj i Česká republika. Výsledky šetření byly zveřejněny v červenci 2014. Testovaní patnáctiletí žáci z České republiky dosáhli šestého nejlepšího skóre. Tento výsledek je představen v kontextu zjištění z dalších zemí, ve vztahu k dostupnosti finančního vzdělávání a také v souvislosti s výsledky matematické gramotnosti.článek
Výběr zjištění z mezinárodního šetření PISA 2012 k finanční gramotnostiPříspěvek se věnuje třem zjištěním z šetření finanční gramotnosti PISA a komentuje je v širším kontextu.článek

PROČ SE FINANČNĚ VZDĚLÁVAT?

Ministerstvo financí spustilo nový portálový rozcestník k finanční gramotnosti a finančnímu vzdělávání. Najdete jej pod názvem Proč se finančně vzdělávat? na adrese www.psfv.czPortál nabízí přehledné a ověřené informace z finančního světa. Stránky můžeme doporučit učitelům základních i středních škol, ale také jejich žákům. Na portále je možné najít objasnění mnohým pojmů i procesů (např. rozpočet, oddlužení, spotřebitelský úvěr). Velmi užitečná je sekce TIPY A NÁVODY, UŽITEČNÉ ODKAZY nebo PRO ODBORNÍKY, kde je možné nalézt rubriku s názvem KDE SE VZDĚLAT? Pro všechny občany pak mohou být pomocníkem informace v záložce POMOHOU VÁM, kde je možné podle regionů vyhledat instituce, které nabízejí pomoc ve finančním světě a především v oblasti rodinných financí.

NÁHLED STRÁNEK www.psfv.cz

DEFINICE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnostia aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinnýrozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace.

Definice finanční gramotnosti je strukturovaná. Finanční gramotnost jako správa osobních/rodinných financí zahrnuje i složky: gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou.

 • Peněžní gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi a dále správu nástrojů k tomu určených (např. běžný účet, platební nástroje apod.).
 • Cenovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro porozumění cenovým mechanismům a inflaci.
 • Rozpočtovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu osobního/rodinného rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů) a zahrnuje i schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska. Rozpočtová gramotnost zahrnuje vedle výše popsané obecné složky také dvě složky specializované: správu finančních aktiv (např. vkladů, investic a pojištění) a správu finančních závazků (např. úvěrů nebo leasingu). To předpokládá v obou případech orientaci na trhu různě komplikovaných finančních produktů a služeb, schopnost mezi sebou jednotlivé produkty či služby porovnávat a volit ty nejvhodnější s ohledem na konkrétní životní situaci.

O penězích a lidech (ČNB)

PUBLIKACE NÚV, VÚP, NÚOV

UČEBNICE A PŘÍRUČKY

BÁRTA, Z. Finanční gramotnost : výpočty v Excelu (Wolters Kluwer, 2014)

BRABEC, J. Finanční gramotnost: srozumitelně a bez překážek. (ABC Finančního vzdělávání)

DARÁNIOVÁ, Y. a kol. Rozumíme penězům pro 1. stupeň základních škol (AISIS)

DVOŘÁKOVÁ, Z., SMRČKA, L. a kol. Finanční vzdělávání pro střední školy se sbírkou řešených příkladů na CD (C. H. Beck, 2011)

Dnešní finanční svět(ČS a TERRA-KLUB, 2012)

HOLMAN, R., POSPÍCHALOVÁ, D. Ekonomické hry a řešení otázek a příkladů (C. H. Beck, 2004)

HOLMAN, R., POSPÍCHALOVÁ, D. Úvod do ekonomie pro střední školy (C. H. Beck, 2001)

20 let chráníme českou korunu. (ČNB, 2012)

 • interaktivní hra a výstava
 • brožura ke stažení zde

JAKEŠ, P. a kol. Finanční gramotnost pro 1. stupeň ZŠ (Fortuna, 2011)

JAKEŠ, P. a kol. Finanční gramotnost pro 2. stupeň ZŠ (Fortuna, 2011)

KAŠOVÁ, J. a kol. Rozumíme penězům pro 2. stupeň základní školy (AISIS)

KAŠOVÁ, J. Výchova k finanční gramotnosti - učebnice (FRAUS, 2012)

KAŠOVÁ, J. Výchova k finanční gramotnosti - příručka učitele (FRAUS, 2012

KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O.; CHROMÁ, D. Ekonomika : ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy (Eduko, 2013 akt.)

Matematika. Aktivně, aktuálně a s aplikacemi (P3K, 2012)

Matematika a budování finanční gramotnosti (P3K, 2012)

MIKESKOVÁ, ŠFinanční gramotnost pro 1. stupeň základní školy: učebnice. (Fraus, 2015)

NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost - učebnice žáka (Computer Media, 2011)

NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost - metodika (Computer Media, 2013)

OECONOMICA - hra (Scio)

ODVÁRKO, O. Úlohy z finanční matematiky pro střední školy (Prometheus, 2005)

PETÝRKOVÁ, L., CHMELAŘOVÁ, P. Základy finanční gramotnosti (Generation Europe, 2012)

PIKORA, V. a ŠICHTAŘOVÁ, M. Zlatý poklad (Ibisingold, 2015)

RADOVÁ, J. a kol. Finanční matematika pro každého: příklady (Grada, 2013 akt.)

SCHIFF, P. D.; SCHIFF A. D. Ekonomické bajky pro studované i laiky (Dokořán, 2010)

SKOŘEPA, M.; SKOŘEPOVÁ, E. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia (Scientia, 2008).

SKOŘEPOVÁ, E. O penězích a hospodaření s Kačkou a Filipem. Finanční gramotnost pro 1. - 3. třídu ZŠ. (Fragment, 2010)

Slabikář finanční gramotnosti. Učebnice základních 7 modulů finanční gramotnosti (COFET, 2009).

SMRČKA, L. Rodinné finance - ekonomická krize a krach optimismu (C. H. Beck, 2010)

STREJČKOVÁ, Š. Osobní finance: Základy podnikání (Generation Europe, 2011)

SÝKOROVÁ, P. Finanční matematiky se nebojíme.

 • vítězný DUM v soutěži DOMINO v roce 2011

SYSLOVÁ, B.; HÁŠA, M.; OUPIC, M. Tajný deník Barborky Syslové aneb Cesta k finanční samostatnosti (Profess Consulting, 2006)

ŠISLER, V., PETÝRKOVÁ, L. Třídní projektová hra Zahrada - Velká voda. (Generation Europe, 2011)

Školní atlas dnešního finančního světa (TERRA-KLUB, 2012)

ŠKVÁRA, M. Finanční gramotnost (Škvára, 2011)

VODIČKA, J., PETÝRKOVÁ, L. Desková hra Zahrada (Generation Europe, 2011)

- výuková hra pro druhý stupeň ZŠ a první ročníky SŠ pro týmy 2 - 5 hráčů

VRBKOVÁ, L. Už nikdy dlužníkem (COFET, 2009)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:-_Money_01_-.jpg?uselang=cs

TIP

Znáte Krotitele dluhů?

Pracujete s tímto vzdělávacím seriálem ve výuce?

Pořad ukazuje konkrétní situace ze života. Krotitelé dluhů jsou poradci, kteří zadluženým osobám nabízejí řešení. A někdy jsou tato řešení hodně bolestivá. Záleží jen na dlužnících, zda  se po navrhnuté cestě vydají, nebo zda budou dál žít se svými dluhy.

Proč pořad použít při výuce?

 • Krotitelé dluhů odkrývají  životní realitu bez příkras.
 • Krotitelé dluhů ukazují, kde hledat řešení.
 • Jednotlivé díly mají ideální stopáž pro využití ve školách (cca 26 minut).
 • Všechny díly můžete najít ve videoarchivu České televize.

Pracovat můžete například s těmito díly:

Další inspiraci pro výuku finanční gramotnosti můžete také nalézt v pořadu Suma sumárum aneb Kde jsou mé peníze 

Televizní cyklus, který vám poradí jak nenaletět, ušetřit a nechat peníze vydělávat.

Každý díl pořadu je založen na dvou reálných příbězích. Diváci se podívají se do reálné rodiny a zjistí, s jakými problémy se rodina potýkala nebo stále potýká. Odborníci vysvětlí zásadní pochybení rodiny při fungování s finančním produktem, objasní základní pojmy a poradí, jak danou situaci vyřešit. Známé osobnosti ukážou, jestli znají základní finanční pojmy a zda se do podobné situace nemůžou dostat také. Děti v pořadu řeknou, jak situaci vidí ony. Každý díl pořadu doprovází živá diskuze na ČT 24.

Pořad se zatím věnoval například těmto tématům:

Všechny díly lze najít na stránkách pořadu: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10319299084-suma-sumarum/premiera

Stopáž pořadu je cca 30 minut.

Využít může také vzdělávací seriál Aby dluhy nebolely

26dílný seriál představuje praktické rady pro lepší hospodaření s osobními i rodinnými financemi. Součástí pořadu jsou také doporučení, jak se orientovat v různých nabídkách finančních ústavů a společností. Seriál vznikl v roce 2012 ve spolupráci České televize a České spořitelny.

Pracovat lze například s těmito díly seriálu:

Všechny díly lze najít na stránce: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10385900530-aby-dluhy-nebolely/dily/.

Stopáž jednoho dílu je 8 minut.

MŮŽE SE HODIT...

ABC finančního vzdělávání: http://www.abcfv.cz/

Bankéři do škol: https://www.bankeridoskol.cz/

Bankovní poplatky: http://www.bankovnipoplatky.com/

Den finanční gramotnosti: http://www.denfinancnigramotnosti.cz/

Evropská centrální banka: vzdělávací materiály: http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/html/index.cs.html

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika: http://www.evropskyspotrebitel.cz/

Finance pro radost: http://www.financeproradost.cz/

Finanční gramotnost do škol: http://www.fgdoskol.cz/

Finanční gramotnost pod lupou: http://www.fgpodlupou.cz/

Finanční vzdělávání: http://www.financnivzdelavani.cz/

FinGR Play: http://www.fingrplay.cz/

Generation Europe: http://www.generationeurope.cz/

Hra Finanční svoboda: http://www.financnisvoboda.cz/

Junior Achievement: http://www.jacr.cz/

Krotitelé dluhů: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10213556322-krotitele-dluhu/

Nebuď blbej: http://www.nebudblbej.cz/

Občanské sdružení spotřebitelů TEST: http://www.dtest.cz/

Peníze na útěku: https://www.penizenauteku.cz/

Peníze s rozumem: http://financnigramotnost.cfme.net/

Počítačová hra Apple Cuphttp://cse.cz/hranatrh/?path=hranatrh

Podnikavost: http://podnikavost.cz/

Pracovní skupina pro finanční vzdělávání: http://www.psfv.cz/cs/pro-odborniky/pracovni-skupina-pro-financni-vzdelavani

Proč se finačně vzdělávat?: https://financnigramotnost.mfcr.cz/www.psfv.cz

- rozcestníkový portál finanční gramotnosti a finančního vzdělávání, který spravuje Ministerstvo financí

Rozpočti si to!: http://www.rozpoctisito.cz/

Suma sumárum aneb Kde jsou mé peníze: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10319299084-suma-sumarum-aneb-kde-jsou-me-penize/

Školní diář: http://www.skolnidiar.cz/

Včele: http://www.vcele.eu/

- e-learningový kurz Finanční gramotnost (modul pro žáky)

- metodické a didaktické materiály pro učitele (viz http://moodle.vcele.eu/course/category.php?id=4)

Zlatka: https://www.zlatka.in/cs/

Zodpovědně s penězi: http://www.zodpovednespenezi.cz/

ZAHRANIČNÍ INSPIRACE

Aflatoun: Childe Social and Financial Education: http://www.aflatoun.org/

Child and Youth Finance International: http://childfinanceinternational.org/

European Consumers´ Organisation: http://www.beuc.org/

Financial education (OECD): http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/ 

Financial Literacy Assessment (PISA, OECD): http://www.oecd.org/daf/financialmarketsinsuranceandpensions/financialeducation/oecdpisafinancialliteracyassessment.htm

Global Money Week: http://www.globalmoneyweek.org/

International Gateway for Financial Education (OECD): http://www.financial-education.org/home.html

Money Smart (Austrálie): https://www.moneysmart.gov.au/

Teaching Money Smart (Austrálie): http://teaching.moneysmart.gov.au/

Moneyville: http://moneyville.co.uk/

MoneyWise (Nizozemí): http://www.wijzeringeldzaken.nl/english.aspx

My Money (USA): http://www.mymoney.gov/

Národný štandard finančnej gramotnosti 1.1 (Slovensko):https://www.minedu.sk/data/att/6152.pdf (verze z 31. 3. 2014)

National Financial Literacy Strategy (Austrálie): http://www.financialliteracy.gov.au/

National Strategy for Financial Education (Nový Zéland): http://www.cflri.org.nz/financial-literacy/national-strategy

Practical Money Skills: http://www.practicalmoneyskills.com/

PRŮZKUMY

Z tiskové zprávy MF a ČNB k měření finanční gramotnosti dospělých, které proběhlo na podzim roku 2010: "Finanční vzdělanost dospělé populace v České republice je překvapivě nízká a orientaci spotřebitele na finančním trhu je potřeba výrazně zlepšit. Potvrdily to výsledky prvního komplexního Měření finanční gramotnosti dospělé populace ČR."

Finanční gramotnost - kvantitativní výzkum pro MF (STEM/MARK, 2010)

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR I. (MF ČR, 2010)

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR II. (ĆNB, 2010)

Hlavní závěry z výzkumu veřejného mínění na téma FG (STEM/MARK pro MF ČR, 2007)

Finanční gramotnost - kvantitativní výzkum MF ČR (STEM/MARK, 2007)

DISKUZE

Zveme Vás do zavedené diskuze k finanční gramotnosti

TESTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Své finanční znalosti a dovednoti můžete v tomto testu srovnat s tím, co by měli ovládat žáci 2. stupně ZŠ.

Jak jste na tom s finanční gramotností Vy?

Vyzkoušejte si část testu SCIO, který byl zveřejněn na servereu Ihned.cz.

Vyzkoušejte svou finanční gramotnost v testu, který je určen dospělé populaci.

 

DISKUZE K ÚPRAVÁM RVP ZV

Oficiální část diskuze byla 10. 11. 2012 ukončena.

Závěrečný moderátorský souhrn této diskuze si můžete stáhnout na adrese http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=697&t=20991.

 

Na Metodickém portále www.rvp.cz probíhala  od 10. 10. do 10. 11. 2012 veřejná diskuze k úpravám RVP ZV. Jedna část diskuze byla zaměřena na úpravy v oblasti finanční gramotnosti a na problematiku korupce, práv k duševnímu vlastnictví,armády a obrany státu.

Diskuzní téma Finanční gramotnost a korupce v RVP ZV je přístupné na

http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=697&t=20747

Celou diskuzi k úpravám RVP ZV naleznete na adrese http://diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=697.

REVIDOVANÁ DEFINICE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI (2017)

Finanční gramotnost je souhrn znalostí a postojů nezbytných k dosažení finanční prosperity prostřednictvím zodpovědného finančního rozhodování.

MINIMETODIKA FINANČNÍ GRAMOTNOST

Národní ústav pro vzdělávání připravil pro učitele i širokou veřejnost minimetodiku finanční gramotnosti. Materiál je zpracován převážně pro čtenáře, který toho o finanční gramotnosti moc neví a který by chtěl v problematice získat základní a rychlou orientaci. Minimetodika je ke stažení v elektronické podobě, viz odkaz níže.

MINIMETODIKA KE STAŽENÍ

Financni_gramotnost_minimetodika.pdf

629,3KB | Pondělí, 29 červen 2015 | Detaily

KATALOG MATERIÁLŮ PRO ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Odborná skupina pro podporu finanční gramotnosti připravila pro učitele Katalog materiálů pro rozvoj finanční gramotnosti. Po krátkém úvodu, ve kterém je vymezeno, proč katalog vznikl, pro koho je katalog určen a co je obsahem katalogu, následují anotace vybraných materiálů a seznamy materiálů, a to podle typu materiálu nebo podle autora. Materiály byly vybírány na základě následujících kritérií: vhodnost pro učitele základních a středních škol, soulad s kurikulární reformou a Standardy finanční gramotnosti, aktuálnost, kvalita, osobní dobrá zkušenost a v neposlední řadě také dostupnost. Proto je potřeba zdůraznit, že katalog nelze považovat za vyčerpávající souhrn veškerých informačních zdrojů k finanční gramotnosti. Věříme, že tento katalog bude pro učitele oporou a stane se průvodcem při přípravě na vyučování i v dalším vzdělávání pedagogů.

FG V UPRAVENÉM RVP ZV

Finanční gramotnost a upravený RVP ZV

 • finanční gramotnost se od 1. 9. 2013 stává nově povinnou součástí základního vzdělávání
 • očekávané výstupy vztahující se k FG jsou v upraveném RVP ZV zařazeny do vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět na 1. stupni ZŠ a Výchova k občanství na 2. stupni ZŠ (finanční gramotnost musí být tedy realizována na 1. i na 2. stupni ZŠ)
 • doporučení pro úpravy ŠVP Vám poskytne Průvodce upraveným RVP ZV, kterého najdete na níže uvedených stránkách:

O průvodci a úpravách RVP ZV: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6433

Jak postupovat při úpravách ŠVP: https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10465 

Obsah upraveného RVP ZV: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6319

Finanční gramotnost: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6461

 • zahrnuje informace o úpravách RVP ZV
 • obsahuje příklady dílčích (školních) výstupů
 • upozorňuje, na co nezapomenout

E-LEARNINGOVÝ KURZ

ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

 • otevřený e-learningový kurz na Metodickém portále www.rvp.cz
 • kurz je primárně určen pro pedagogické pracovníky středních škol neekonomického zaměření, ale využít jej mohou i učitelé ze základních škol
 • kurz je nabízen zdarma
 • základní informace o kurzu
 • pro vstup do kurzu použijte tlačítko VSTOUPIT DO KURZU na stránce http://elearning.rvp.cz/
 • kurz byl aktualizován k 31. 3. 2014

TEMATICKÁ ZPRÁVA ČŠI

Česká školní inspekce publikovala 27. 11. 2013 tematickou zprávu s názvem Podpora rozvoje matematické, finanční a čtenářské gramotnosti.

Tematická zpráva ČŠI je ke stažení zde.

 • kapitolu Finanční gramotnost najdete na straně 22 - 25.

Tisková zpráva ČŠI je ke stažení zde.

V oblasti finanční gramotnosti, která je pro školy relativně novým tématem, bylo inspekční zjištění zaměřeno především na to, zda a jakým způsobem školy zahájily začleňování podpory finanční gramotnosti do výuky, zda vytvářejí pro toto začleňování personální a organizační podmínky. Nejdůležitější zjištění k finanční gramotnosti podle ČŠI:

 • finanční gramotnost byla již v minulých letech rozvíjena ve středních a úplných základních školách, na rozdíl od neúplných škol s prvním stupněm
 • užití metod rozvíjejících finanční gramotnost žáků je výrazně ovlivněno tím, kdo je ve škole pověřen zabývat se rozvojem finanční gramotnosti

WEBINÁŘE

Webináře Finanční gramotnost do škol

Webináře Jak na finanční gramotnost ve škole

AKTUALIZOVANÁ METODICKÁ DOPORUČENÍ PRO VÝUKU FINANČNÍ GRAMOTNOSTI ke stažení

STANDARDY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Z veřejné diskuze, která probíhala v roce 2012 na Metodickém portále, nevyplynula aktuální potřeba Standardy finanční gramotnosti zásadně měnit.

ZPRÁVA S NÁMĚTY PRO REVIZI STANDARDŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI (ke stažení)

Zpráva s náměty pro revizi Standardů FG

210,8KB | Středa, 17 duben 2013 | Detaily

STANDARDY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI ke stažení

Standardy finanční gramotnosti.pdf

38,6KB | Pátek, 26 říjen 2012 | Detaily

INSPIRACE Z METODICKÉHO PORTÁLU WWW.RVP.CZ

Odkazy na vybrané Články:

Výukový plán č. 3 - CLIL integrace tématu práva spotřebitele a německého jazyka (Mgr. Alena Hesová)

Komentář k úloze Akcie (PISA 2012) (Mgr. Alena Hesová) 

Dobře využitá šance (RNDr. Eva Zelendová) 

Komentované DUM na téma finanční gramotnost pro SŠ (Ing. Lukáš Hula) 

Hry a peníze - programy pro rozvoj finanční gramotnosti (Junák) 

Glosa k významu finanční gramotnosti v každodenním životě – spotřeba, úspory a investice (PhDr. Milena TIchá, CSc.)

Matematické úlohy z mezinárodního výzkumu PISA a finanční gramotnost (RNDr. Eva Zelendová)

Analyza zapracování finanční gramotnosti do ŠVP středních odborných škol (Ing. Eva Rathouská Grmelová)

Finanční gramotnost v základní škole (Mgr. Ivana Brožová)

Finanční gramotnost v učebnicích matematiky (RNDr. Jarmila Robová, CSc.)

Budování finanční gramotnosti v matematice (doc. RNDr. Oldřich Odvárko, CSc., RNDr. Jarmila Robová, CSc.)

Rozvíjení finanční gramotnosti u žáků ve výuce (Petr Jakeš)

Platit je hračka, když víme, jak na to

Víš, co je to banka

Finanční vzdělávání se bude hodit!

Finanční gramotnost - příklad dobré praxe (Břetislav Grammetbauer)

Finanční gramotnost - nový prvek ve výuce (Ing. Eva Rathouská Grmelová)

Etické aspekty finančního vzdělávání (PhDr. MIlena Tichá, CSc.)

Bezplatná učební pomůcka - celotřídní hra na obchodování na trhu (Michal Skořepa)

Žákovské fiktivní firmy v České republice (Zina Pávišová)

Fungující domácnost - jak sestavit rozpočet (Lukáš Novák)

Odkazy na vybrané DUM:

Hospodaření s penězi (PhDr. Milena Tichá, CSc.)

Převody měn (Mgr. Marek Killar)

Peníze (Mgr. Lenka Medunová)

Kvíz k měnové politice ČNB - středně obtížný (Jan Filáček)

Splátky úvěru (Ing. Kamila Kočová)

Kolik letos zaplatíme za elektřinu? (Tomasz Nogol)

BLOGOVÝ PŘÍSPĚVEK:

Učitel a peníze autora Zdeňka Broma na blogy.rvp.cz

RSS materiálů na téma finanční gramotnost

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Credit-cards.jpg

Zpětná vazba

Pavlína Hublová - 24 únor 2011, 12:55
Děkuji za ukázku profesionálně vytvořeného pohledu se spoustou užitečných informací a odkazů.
Pavlína Hublová - 21 březen 2011, 12:45
Potkala jsem na internetu: Ministr školství podporuje výuku finanční gramotnosti - http://goo.gl/RNyDq
Tom Hiddleston - 08 leden 2024, 7:49

Thank you for sharing this valuable information about financial literacy and the new Visitor Center! If you want to manage your finances better, use the time card calculator for additional support

Pohled byl zobrazen 64393x od 30 květen 2014 do 18 duben 2024