Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Tematický vstup Vzdělávání žáků-cizinců

od Vzdělávání žáků-cizinců

Tento pohled agreguje informace o možnostech vzdělávání žáků-cizinců v ČR, odkazy na oficiální stránky MŠMT a zde umístěné materiály, na materiály publikované na Metodickém portálu rvp.cz a v neposlední řadě i odkazy na další projekty zaměřené na vzdělávání žáků-cizinců.
 
Doporučujeme také tematický vstup Čeština pro žáky-cizince.

Ilustrační foto

dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kyrgyz_student.jpg

Akce, pozvánky a projekty

Zájemce o problematiku vzdělávání dětí-cizinců upozorňujeme na pracovní jednání, která tradičně jednou za čtvrletí pořádá Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ). Tentokrát bude na programu tematika aplikované lingvistiky a zejména začlenění žáků-cizinců do výuky na ZŠ a SŠ. Schůzka se uskuteční v sobotu 22. května 2010 od 10:00 v sídle AUČCJ - Hloubětínská 26, Praha 9.
Více informací získáte na internetových stránkách AUČCJ: http://www.auccj.cz/

Nabídka dalších aktivit na Metodickém portále rvp.cz

Anotace materiálů prezentovaných v článku Čeština pro žáky cizince-elektronické materiály

Překladové slovníčky základních pojmů učiva ZŠ

Jedná se o soubor 6 slovníčků (pro český jazyk a literaturu, fyziku, humanitní předměty, chemii, matematiku, přírodopis). Pojmy v každém slovníčku jsou přeloženy do ukrajinštiny, ruštiny, vietnamštiny a angličtiny.Odkazy: Český jazyk a literatura, Fyzika, Humanitní předměty, Chemie, Matematika, Přírodopis

 

Annjong hasejo, paní učitelko!

Metodická příručka byla zpracována jako výstup programu MŠMT na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR. Projekt byl zaměřen na výuku češtiny jako cizího jazyka pro skupinu cizinců v regionu – konkrétně pro korejské děti mladšího školního věku. Odkazy: Metodická příručka, Pexesa, Výslovnost hlásek, Pojmy z matematiky

 

S vietnamskými dětmi v českých školách

Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Publikace učebního a metodického materiálu pro pedagogické a výchovné pracovníky, kteří pracují s vietnamskými dětmi a mládeží a navazující pilotní odborná příprava těchto pracovníků”. Odkaz: S vietnamskými dětmi na českých školách

 

Rozmanitý svět

Příručka obsahuje praktické zkušenosti z realizace vzdělávacího projektu pro malé cizince. Cílem projektu bylo vytvoření klubu „Rozmanitý svět”, kde byl pravidelně připraven program pro malé cizince v podobě výuky českého jazyka, českých reálií a zajímavostí o cizích zemích. Odkaz: Rozmanitý svět

 

Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky

Tento učební materiál pro učitele češtiny jako cizího jazyka vznikl jako pokračování Manuálu pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Odkaz: Kurz českého jazyka pro azylanty

 

Český den

Tento učební materiál pro učitele češtiny jako cizího jazyka vznikl jako pokračování Manuálu pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky (viz výše). Odkazy: Český den (učebnice), Český den (manuál pro učitele)

 

Manuál pracovní skupiny Čeština pro cizince

Metodický materiál projektu SIM (Střediska integrace menšin). Manuál je výstupem pilotního projektu, jehož cílem bylo ověření podpůrného systému péče o žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Odkaz: Manuál pracovní skupiny Čeština pro cizince

 

Nízkoprahové kursy Češtiny pro cizince

Jedná se o pomocný materiál určený pro kursy, ve kterých se připravují lektoři pro výuku nízkoprahových kursů češtiny pro cizince. Odkaz: Nízkoprahové kursy češtiny pro cizince

 

Work in Czech, Work in Praque

Zpracováno v rámci projektu „Systémová podpora pracovního uplatnění azylantů a cizinců dlouhodobě žijících v České republice”, cílem byla pomoc této cílové skupině v rovném přístupu na trh práce. Odkaz: Kurzy českého jazyka

 

CzechKid

Internetová stránka zaměřená na multikulturní výchovu, určeno pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ. Dílčí témata se prolínají s výukou žáků-cizinců. Pomocí postav se snaží zprostředkovat zkušenosti lidí, kteří pocházejí z natolik odlišných prostředí, že si třeba ani nemusí vzájemně rozumět, protože mají zkrátka jiné pojetí času, toho, co znamená tradice atd. Odkaz: CzechKid

 

Putování s Carly

Materiál seznamuje nenásilnou formou malé diváky s osudy uprchlíků a je východiskem pro různé aktivity na téma migrace, může být využit i přesah k výuce žáků-cizinců. Putování s Carly je vzdělávací projekt určený pedagogům a dětem prvních až třetích tříd základní školy a poslední třídy školy mateřské. Carly je animovaný film vypravující příběh malého děvčátka, které se vlivem tragických okolností ocitne na útěku z domova. Odkazy: Metodická příručka, Poznámky pro vyučující, Animovaný film Putování s Carly (anglická verze)

Ilustrační foto

 dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Student

odkazy na jiné projekty a instituce zabývající se vzděláváním žáků cizinců

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

Inkluzivní škola
informační portál zaměřený na začleňování žáků-cizinců do českého vzdělávacího systému

Odkazy na digitální portfolia uživatelů zaměřené na vzdělávání žáků cizinců

Pohled byl zobrazen 1875x od 30 květen 2014 do 20 červen 2021