O webu Čtenářská gramotnost

Logo webu ČG

Čtenářská gramotnost a projektové vyučování

Webový portál pro učitele základních škol

Soubory ke stažení

Přihláška Čtenářská gramotnost.xls

259,5KB | Čtvrtek, 14 duben 2011 | Detaily

Odkaz z Metodického portálu rvp.cz

Tematické vstupy Čtenářské gramotnosti vytvořen Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Logo Abeceda o.s.

Loga projektu

Články na webu ČG, které by neměly uniknout vašemu oku

Na webu www.ctenarska-gramotnost.cz je publikováno již přes 200 článků věnujících se oblastem čtenářství, tvůrčí psaní, mediální výchova a projektové vyučování. Jestliže nesledujete náš webový portál pravidelně, může se stát, že některé důležité články uniknou vaší pozornosti. Připravujeme proto pro vás newslettery s výběrem těch nejzajímavějších článků. První newsletter mapuje články z roku 2010.

http://www.ctenarska-gramotnost.cz/o-projektu/newsletter-2010

Čtenářská gramotnost a projektové vyučování

Občanské sdružení Abeceda získalo finanční podporu z ESF v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Individuální projekty ostatní 7.1 Počáteční vzdělávání 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání) ve výši 15 120 805,63 Kč na projekt Čtenářská gramotnost a projektové vyučování.

Cílem projektu je podpořit rozvoj čtenářské gramotnosti na základních školách, a to ve třech oblastech:

1. Čtenářství a čtenářská gramotnost

2. Čtenářská gramotnost a mediální výchova

3. Čtenářská gramotnost a tvůrčí psaní

Čtenářskou gramotnost pojímáme jako „schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti“. (OECD PISA). Tento projekt je tříletý (od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2012).

Pro jednotlivé roky jsou stanoveny následující priority:

2010: Mapování stavu čtenářské gramotnosti na školách
2011: Individuální podpora zapojených škol
2012: Přenesení příkladů dobré praxe na co nejvíce škol

Hlavní výstupy z projektu:

Webový portál ke Čtenářské gramotnosti (listopad 2010)                

Webový portál pro žáky (prosinec 2010)               

Soutěž školních časopisů Náš časopis 2010 (červen 2010) - již proběhla                

Soutěž školních literárních sborníků Nadílka našich dílek 2010 (červen 2010) - již proběhla                

Dvoudenní víkendové workshopy pro soutěžící (školní rok 2010/2011)                 

Putovní výstava školních časopisů a literárních sborníků po všech krajích ČR (školní roky 2010/2011/2012)               

Tři CD-ROMy s metodikami pro učitele a elektronickou učebnicí pro žáky – ke každé oblasti jeden (školní rok 2011/2012)                

Závěrečná konference o čtenářské gramotnosti (podzim 2012)

Pohled byl zobrazen 2728x od 30 květen 2014 do 18 duben 2024