Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova

od Osobnostní a sociální výchova

Tento pohled se týká průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova (OSV) a je součástí tématu Průřezová témata.
Přidat do kolekce
http://goo.gl/6FzmO (CC 2.0)

Doporučené očekávané výstupy pro gymnázia

V divizi VÚP jsme nedávno vytvořili novou publikaci, která bude fungovat jako metodická podpora pro výuku průřezových témat na gymnáziích: Doporučené očekávané výstupy pro gymnázia. Autorský tým koordinovala PaedDr. Markéta Pastorová a publikaci si můžete  zdarma stáhnout zde. Nyní jsme pro vaše větší pohodlí na naše webové stránky zařadili i samostatné kapitoly, které si můžete ve formátu pdf stahovat i jednotlivě. K dispozici jsou texty Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova a Multikulturní výchova.

Doporučené očekávané výstupy Osobnostní a sociální výchova v gymnáziích

GYMosobnostni.pdf

182KB | Čtvrtek, 24 listopad 2011 | Detaily

Doporučené očekávané výstupy

Pro zvýšení kvality výuky, plánování a hodnocení průřezových témat na základních školách a gymnáziích byla vytvořena ucelená metodická podpora s názvem Doporučené očekávané výstupy.

Metodická podpora je „mostem" mezi pojetím průřezových témat v rámcových vzdělávacích programech a specifickými potřebami praxe.

Doporučené očekávané výstupy nejsou závazné na rozdíl od očekávaných výstupů vzdělávacích oborů.

Pomáhají učitelům konkretizovat jak vědomosti a dovednosti, tak i postoje a hodnoty, které si mají žáci prostřednictvím dílčích témat a činností osvojovat. Jsou zpracovány systematicky a komplexně, v  návaznosti na rámcové vzdělávací programy. Snaží se co nejúčinněji propojit postojovou, hodnotovou a kognitivní složku vzdělávání i upozornit na přesahy, které jsou jak mezi jednotlivými tematickými okruhy, tak mezi průřezovými tématy navzájem.

Poskytují určitou maximální nabídku, ze které si škola vybírá, kterou ale zároveň může podle svých potřeb dále konkretizovat a doplňovat.

Metodická podpora pro výuku průřezových témat na základ. školách a gymnáziích je dostupná v podobě elektronické publikace >>zde<<.

DOV-ZV1.pdf

389,5KB | Pátek, 05 srpen 2011 | Detaily
 5. 12. 2011 proběhl ve velkém sále Pedagogické fakulty UK v Praze seminář

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA VE VÝUCE

Co jsou doporučené očekávané výstupy a jak je využívat

Ukázky integrace průřezových témat do vzdělávacích oborů

Celodenní seminář představil pedagogům novou metodickou podporu pro výuku průřezových témat (PT) na základních školách a gymnáziích a ukázky integrace PT do vzdělávacích oborů. Účastníci si v zaplněném sále vyslechli příspěvky, které se týkaly nejen výuky průřezových témat, ale i související aktuální problematiky důležité pro pochopení vývoje a dalšího směřování průřezových témat.

V neformální a dělné atmosféře byl prostor pro dotazy a diskuze. Anotace jednotlivých příspěvků jsou k dispozici zde. Postupně budeme nabízet ke stažení i jednotlivé prezentace.

 

http://goo.gl/f8Kd1 (CC 2.0)

Co najdete v ostatních modulech Metodického portálu?

Konkretizace obsahu tematického okruhu Kooperace

Valenta_Kooperace.docx

70,7KB | Pondělí, 24 duben 2017 | Detaily

Konkretizace obsahu tematického okruhu Komunikace

Valenta_Komunikace.doc

187KB | Pondělí, 24 duben 2017 | Detaily

Metodická podpora

Pro pohodlnější práci učitelů s metodickou podporou jsme publikaci ještě dále rozdělili na samostatné části podle jednotlivých průřezových témat. Doporučené očekávané výstupy Osobnostní a sociální výchovy jsou dostupné v elektronické podobě  zde. 

Podpora pro výuku PT.pdf

Nová metodická podpora – text článku zveřejněného v lednovém čísle 2012 v časopise Řízení školy

1,2MB | Středa, 07 březen 2012 | Detaily

osv.pdf

160,6KB | Čtvrtek, 04 srpen 2011 | Detaily

Priloha-ZV1.pdf

258,5KB | Pátek, 05 srpen 2011 | Detaily

Integrace OSV ke stažení

Integrace_OSV_1 stupen_ZV.pdf

Integrace OSV pro 1. stupeň ZV

73,7KB | Pátek, 22 červenec 2011 | Detaily

Integrace_OSV_2 stupen_ZV.pdf

Integrace OSV pro 2. stupeň ZV

106,6KB | Pátek, 22 červenec 2011 | Detaily

Integrace_OSV_G.pdf

Integrace OSV pro gymnázia

74,4KB | Pátek, 22 červenec 2011 | Detaily
Pohled byl zobrazen 4946x od 30 květen 2014 do 20 březen 2019