Průřezové téma: Multikulturní výchova

od Multikulturní výchova

Tento pohled se týká průřezového tématu Multikulturní výchova (MKV) a je součástí souhrnného tématu Průřezová témata.
Přidat do kolekce
http://goo.gl/cqaHz (public domain)

Doporučené očekávané výstupy pro gymnázia

V divizi VÚP jsme nedávno vytvořili novou publikaci, která bude fungovat jako metodická podpora pro výuku průřezových témat na gymnáziích: Doporučené očekávané výstupy pro gymnázia. Autorský tým koordinovala PaedDr. Markéta Pastorová a publikaci si můžete  zdarma stáhnout zde. Nyní jsme pro vaše větší pohodlí na naše webové stránky zařadili i samostatné kapitoly, které si můžete ve formátu pdf stahovat i jednotlivě. K dispozici jsou texty Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova a Multikulturní výchova.

Doporučené očekávané výstupy Multikulturní výchova v gymnáziích

GYMmultikulturni.pdf

197,9KB | Čtvrtek, 24 listopad 2011 | Detaily

Doporučené očekávané výstupy

Pro zvýšení kvality výuky, plánování a hodnocení průřezových témat na základních školách a gymnáziích byla vytvořena ucelená metodická podpora s názvem Doporučené očekávané výstupy.

Metodická podpora je „mostem" mezi pojetím průřezových témat v rámcových vzdělávacích programech a specifickými potřebami praxe.

Doporučené očekávané výstupy nejsou závazné na rozdíl od očekávaných výstupů vzdělávacích oborů.

Pomáhají učitelům konkretizovat jak vědomosti a dovednosti, tak i postoje a hodnoty, které si mají žáci prostřednictvím dílčích témat a činností osvojovat. Jsou zpracovány systematicky a komplexně, v  návaznosti na rámcové vzdělávací programy. Snaží se co nejúčinněji propojit postojovou, hodnotovou a kognitivní složku vzdělávání i upozornit na přesahy, které jsou jak mezi jednotlivými tematickými okruhy, tak mezi průřezovými tématy navzájem.

Poskytují určitou maximální nabídku, ze které si škola vybírá, kterou ale zároveň může podle svých potřeb dále konkretizovat a doplňovat.

Metodická podpora pro výuku průřezových témat na základ. školách a gymnáziích je dostupná v podobě elektronické publikace zde.

DOV-ZV1.pdf

389,5KB | Pátek, 05 srpen 2011 | Detaily

Výchova k odlišnosti

7. 6. 2013 od 09:30 do 13:30
Vzdělávací workshop pro pedagogy ZŠ a SŠ
k výstavě Postiženi normalitou

Dopolední workshop určený pedagogům ZŠ a SŠ navazuje na úspěšný pedagogický workshop organizovaný centrem DOX k výstavě Krzysztof Wodiczko: Out/Inside(rs)věnovaný tématu využití kreativních / uměleckých metodických prvků v multikulturní výchově.

Více zde: http://www.dox.cz/cs/doprovodne-akce/vychova-k-odlisnosti

KREATIVITOU ZA MULTIKULTURNÍ SPOLEČNOST

Tematický worskhop pro pedagogy základních a středních škol k výstavě
Krzysztof Wodiczko: Out/Inside(rs)
15. 3. 2013
9.30 – 13.30
Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 www.dox.cz. Podrobnosti v souboru ke stažení.
5. 12. 2011 proběhl ve velkém sále Pedagogické fakulty UK v Praze seminář

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA VE VÝUCE

Co jsou doporučené očekávané výstupy a jak je využívat

Ukázky integrace průřezových témat do vzdělávacích oborů

Celodenní seminář představil pedagogům novou metodickou podporu pro výuku průřezových témat (PT) na základních školách a gymnáziích a ukázky integrace PT do vzdělávacích oborů. Účastníci si v zaplněném sále vyslechli příspěvky, které se týkaly nejen výuky průřezových témat, ale i související aktuální problematiky důležité pro pochopení vývoje a dalšího směřování průřezových témat.

V neformální a dělné atmosféře byl prostor pro dotazy a diskuze. Anotace jednotlivých příspěvků jsou k dispozici zde. Postupně budeme nabízet ke stažení i jednotlivé prezentace.

Novinka

Podpora pro výuku PT.pdf

Nová metodická podpora – text článku zveřejněného v lednovém čísle 2012 v časopise Řízení školy

1,2MB | Středa, 07 březen 2012 | Detaily

Metodická podpora

Pro pohodlnější práci učitelů s metodickou podporou jsme publikaci ještě dále rozdělili na samostatné části podle jednotlivých průřezových témat. Doporučené očekávané výstupy  Multikulturní výchovy jsou dostupné v elektronické podobě zde.

mkv.pdf

175,6KB | Čtvrtek, 04 srpen 2011 | Detaily
http://goo.gl/6FzmO (CC 2.0)
Pohled byl zobrazen 3497x od 30 květen 2014 do 20 březen 2019