Metodická příručka KORUPCE V ČR

od Magdaléna Klimešová

Představujeme metodickou příručku KORUPCE V ČR. Metodika poskytuje souhrnné informace o korupci, jejích příčinách a důsledcích, výskytu v ČR či trestnosti, ale i konkrétní cvičení, hry a metodické návody, jak s tématem v hodinách pracovat a předávat problematiku korupce studentům.
 
Metodický materiál přináší souborný podklad určený pro pedagogy středních škol a víceletých gymnázií v oblasti výuky občanství a rozvoji občanských kompetencí.
 
Metodická příručka vznikla v rámci projektu Semináře o korupci pro studenty středních škol financovaného Velvyslanectvím Spojených států amerických. Metodiku jsme upravovali na základě zkušeností z cyklu realizovaných seminářů a odlaďovali metodické postupy tak, aby v daném rozsahu studentům přinesly maximálně efektivně klíčové informace a usnadnily jim orientaci v tématu. Níže si můžete tento metodický manuál zdarma stáhnout a využívat ve výuce.

Témata obsažená v metodice

  • Co je korupce: definice, typy, druhy úplatků, přidružené jevy
  • Korupce v ČR: výskyt, problematické oblasti
  • Trestnost a postihy
  • Příčiny a důsledky
  • Řešení: možnosti minimalizace, budování integrity, whistleblowing
  • Co můžu dělat já
  • Odkazy na další zdroje
  • Metodické postupy, hry a cvičení
  • Modelové hodiny

Modelové hodiny

Metodika poskytuje soubor modelových hodin a program projektového dne. Tyto konkrétní návrhy využívají informace a cvičení zpracované v textu příručky a jsou variabilní podle potřeb každé školy. Podklady je možné používat nejen ve škole, ale také je užít jako formu netradičního domácího úkolu s navazujícími aktivitami.

Jednotlivá cvičení jsou navržena tak, aby motivovala studenty zajímat se o dění kolem sebe, ať už na lokální úrovni, nebo na úrovni vysoké politiky a veřejné správy. Některá cvičení studenty vedou k aktivnímu občanskému životu. 

Metodika ke stažení

Metodika o korupci - Respekt institut.pdf

Metodický manuál o korupci pro pedagogy středních škol a gymnázií. Přináší základní informace, modelové hodiny, rozcestník informací aj.

2,3MB | Pondělí, 16 červenec 2012 | Detaily

Autor

Myšlenková mapa - ukázka cvičení

Interaktivní moduly

Příručka přináší postupy, které podporují interaktivní formu probírání problematiky korupce. Zásadním východiskem je otevřená diskuze mezi všemi studenty. Na diskuze navazuje soubor cvičení jako např. myšlenková mapa, strom problémů, analýza přidružených jevů, protikorupční desatero či rozbor kauzy z okolí.

Budování integrity

Metodika je připravena tak, aby podporovala nejen diskuze mezi studenty, ale také podpořila jejich morální integritu. Důraz je kladen na celospolečenské důsledky korupce, na podpůrné instituce a nástroje, ale i na možnosti vlastních aktivit v boji proti korupci. Příručka tak obsahuje jak modelové protikorupční desatero, přehled protikorupčních neziskových organizací, či souhrn toho, co může ze své pozice dělat každý občan.

Další podpůrné texty z Metodického portálu

Přehled zdrojů informací k problematice boje s korupcí pro učitele středních škol, Autor: NÚV

Materiál obsahuje (A) seznam doporučené základní literatury členěný na (a) příručky protikorupční sebeobrany pro školy a veřejnost a (b) ostatní doporučenou literaturu a (B) přehled institucí, které se u nás dlouhodobě zabývají problematikou korupce, zveřejňují různé analýzy, studie, manuály pro veřejnost a jiné informace.

Přehled vznikl na základě úkolu stanoveného pro resort školství ve Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, kterou schválila vláda České republiky usnesením ze dne 16. ledna 2013 č. 39. Cílem přehledu je pomoci učitelům při seznamování žáků s problematikou korupce a korupčního jednání a při vytváření jejich právního vědomí a právní odpovědnosti v této oblasti. 

Korupce - Průvodce upraveným RVP ZV

Doporučení, inspirace a náměty 

Metodika o korupci včetně modelových hodin, Autor: Respekt institut, o.p.s. 

Metodika Korupce v ČR přináší souborný podklad určený pro pedagogy středních škol a víceletých gymnázií v oblasti výuky občanství a rozvoji občanských kompetencí. Materiál obsahuje klíčové informace o korupci v České republice, jejím rozsahu, příčinách a důsledcích. Zároveň ale nabízí i návod, jak téma uchopit a předávat žákům. 
člověk a společnost, gymnaziální vzdělávání, klíčové kompetence, odborné vzdělávání, prevence
Pohled byl zobrazen 2455x od 30 květen 2014 do 8 prosinec 2023