Informace pro školy k oslavám 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu

od 1150. výročí příchodu slovanské misie na Velkou Moravu

V roce 2013 uplyne 1150 let od příchodu sv. Konstantina-Cyrila a sv. Metoděje na Moravu. Cyrilometodějská misie sehrála významnou roli v dějinách většiny slovanských národů. Věrozvěstové předali našemu národu hodnoty víry, kultury, vzdělanosti a písma a stáli také u počátků naší státnosti. Tyto hodnoty jsou pro společnost 21. století velmi aktuální a zejména mladé generaci by se měly připomínat a význam a odkaz věrozvěstů žákům přiměřenou formou přibližovat a pomáhat je pochopit.
 
Vzhledem k významu a šíři cyrilometodějského díla a odkazu budou oslavy pestré a budou mít mezinárodní rozsah. 
 
Aktualizováno! Doplněn odkaz ke stažení příručky. 
AKTUÁLNĚ

AKCE NÁRODNÍHO PEDAGOGICKÉHO MUZEA A KNIHOVNY J. A. KOMENSKÉHO

Praha, 5. září 2013 - Národní pedagogické muzeum a knihovna  J. A. Komenského připravila na září další dvě akce, které připomenou výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu.

Podrobnosti v samostatném pohledu >>ZDE<<.

Publikace "Příprava oslav 1150. výročí slovanské misie na Velkou Moravu, příručka pro školní praxi"

Očekává se řada aktivit lokálního rozměru. Je připravována řada publikací a pracuje se na dokumentárním filmu. Do škol byla zaslána prostřednictvím nakladatelství Robinson publikace Petra Piťhy "Příprava oslav 1150. výročí slovanské misie na Velkou Moravu, příručka pro školní praxi". 
 

Titulní strana příručky

Výstava "Mezi východem a západem"

Moravské zemské muzeum v Brně a Muzeum umění Olomouc připravují výstavu na téma "Mezi Východem a Západem" zaměřenou na historii, kulturu a výtvarné umění v českých zemích po příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
 
PROBĚHLO

Konference "Cyrilometodějská tradice v dějinách: Období rozkvětu i snah umlčení"

Konference "Cyrilometodějská tradice v dějinách: Období rozkvětu i snah umlčení" se bude konat od 3. do 9. června 2013 v Praze. Bude zaměřena na období cyrilometodějské tradice 19. - 20. století a jejího vlivu na utváření středoevropského rámce kultury. Význam soluňských bratří bude zkoumán také z hlediska dialogu mezi Východem a Západem.

Konference "Počátky křesťanství ve střední Evropě a byzantští věrozvěsti sv. Cyril a Metoděj"

Prestižní mezinárodní konference "Počátky křesťanství ve střední Evropě a byzantští věrozvěsti sv. Cyril a Metoděj" se bude zabývat obdobím příchodu byzantských věrozvěstů v oblastech historie, archeologie, religionistiky, dějin práva a dalších vědních oborů až po polovinu 18. století. Je plánována v termínu 13.-17. května 2013 na Velehradě. 

Literární a historická soutěž "Cestou dvou bratří"

MŠMT vyhlásilo Literární a historickou soutěž "Cestou dvou bratří". Nejúspěšnější účastníci soutěže budou oceněni na Arcibiskupství pražském v Sále kardinála Berana 14. května 2013.

Seminář: Christianizace středoevropského prostoru a role Konstantina Filozofa a Metoděje v tomto procesu

Seminář se koná 20. 4. 2013 od 9 do 15 hod.na Stojanově gymnáziu, Velehrad 1.

Přednáší Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc., vedoucí pracoviště slovanské archeologie  vedoucí archeologických výzkumů v lokalitách Staré Město, Modrá u Velehradu a hradiskosvatého Klimenta u Osvětiman. 
Podrobnosti v souborech ke stažení. 

Seminář Cyrilometodějská inspirace

V rámci oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu připravilo MŠMT ve spolupráci s Olomouckým arcibiskupstvím a Stojanovým gymnáziem Velehrad dvoudenní seminář pro učitele 2. stupně základních škol a učitele škol středních ve dnech 24. a 25. října 2012 na Velehradě.
 
Podrobnosti v souborech ke stažení.

Seminář "Odkaz věrozvěstů Cyrila a Metoděje pro 21. století"

MŠMT ve spolupráci s Vyšší odbornou školou pedagogickou ve Svatém Jánu pod Skalou pořádalo ve dnech 20.-21. září 2012 dvoudenní odborný vzdělávací seminář pro učitele na téma "Odkaz věrozvěstů Cyrila a Metoděje pro 21. století". Informace o semináři najdete v souboru ke stažení.
Podobně jako v jiných resortech, budou hlavní aktivity v oblasti školství celonárodní. 
 
Další informace o aktivitách k výročí CM jsou a budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách MŠMT, České biskupské konference, Arcibiskupství pražského a Arcibiskupství olomouckého, na stránkách Zlínského kraje a na Metodickém portálu www.rvp.cz.
 
Pro rok 2013 MŠMT připravuje vyhlášení výtvarné soutěže s mezinárodní účastí. Vyhlášení soutěže bude zveřejněno v lednu 2013 na webu MŠMT - www.msmt.cz a na Metodickém portálu www.rvp.cz.  

Soubory ke stažení

Seminář - září 2012

Pozvánka a přihláška na seminář Odkaz věrozvěstů Cyrila a Metoděje pro 21. století.

47KB | Středa, 29 srpen 2012 | Detaily

Soutěž

Propozice literární a historické soutěže "Cestou dvou bratří".

56KB | Středa, 29 srpen 2012 | Detaily

Informace pro školy

Souhrnný dokument s přehledem plánovaných akcí MŠMT.

33,5KB | Středa, 29 srpen 2012 | Detaily

konference C&M tradice

Program konference Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení - 3. - 6. 6. 2013

203,1KB | Pondělí, 20 květen 2013 | Detaily

Pozvánka - říjen 2012

Pozvánka - Cyrilometodějská inspirace říjen 2012

50,5KB | Pátek, 05 říjen 2012 | Detaily

Program - říjen 2012

Program semináře Cyrilometodějská inspirace

18,1KB | Pátek, 05 říjen 2012 | Detaily

Seminář - duben 2013

Pozvánka na seminář: Christianizace středoevropského prostoru a role Konstantina Filozofa a Metoděje v tomto procesu

143,7KB | Středa, 03 duben 2013 | Detaily
By Zahari Zograf (1810–1853) [Public domain], via Wikimedia Commons: http://goo.gl/iKDsR
By Zahari Zograf (1810–1853) [Public domain], via Wikimedia Commons: http://goo.gl/iKDsR

Zpětná vazba

Ivan Ryant - 01 listopad 2013, 10:41

Dovoluji si upozornit, že význam Cyrila a Metoděje uvádím do širších souvislostí evropského myšlení v kapitole o pojmovém myšlení, která je součástí rozpracované učebnice informatiky. Kapitolu jsem zveřejnil k připomínkám v digifoliu na adrese [url]view.php?id=4555[/url] a tam dokument Informatika3. pdf. Ke kapitole také vyšel metodický článek, který najdete na adrese http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/17785/poznamky-ke-kapitole-o-pojmovem-mysleni.html/ -- prosím o komentáře a připomínky.

Pohled byl zobrazen 1635x od 30 květen 2014 do 28 leden 2023