Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Webináře ROZUMÍME PENĚZŮM na Metodickém portálu RVP.cz

od Webináře Rozumíme penězům

Nechte se inspirovat, jak na výuku finanční gramotnosti ve škole 
prostřednictvím projektu Rozumíme penězům.
Logo

O projektu

Rozumíme penězům je projekt finančního vzdělávání učitelů a dětí základních škol. Realizátorem projektu je občanské sdružení AISIS. Projekt iniciovala, finančně a odborně podporuje GE Money Bank. Na území České republiky je projekt rozšiřován i díky finanční podpoře ESF a Státního rozpočtu. 

Učitelům poskytuje projekt Rozumíme penězům odborné informace,  kvalitní učební materiály a prověřené metodické postupy, které jim  pomohou s praktickou výukou. Jedná se o „živý projekt“, jehož cílem je zvyšování finanční gramotnosti dětí a dalších osob v delším časovém  horizontu a proto mohou učitelé počítat s dlouhodobou podporou a  servisem navazujícími na úvodní „odborná“ školení. Svým pojetím splňuje řadu cílů a očekávaných výstupů různých  vzdělávacích oblastí, různých vzdělávacích oborů a průřezových  témat pracuje s tématy, která se objevují napříč RVP – například:

 • matematika a její  aplikace
 • mediální výchova
 • informatika
 • jazyk a jazyková komunikace
 • výchova k občanství
 • výchova demokratického občana
 • pomáhá rozvíjet klíčové kompetence
 • plnění skupinových úkolů

Cílem projektu „RP“ není, aby se z učitelů stali finanční poradci. Přesto je třeba, aby se seznámili s problematikou finančního vzdělávání také  po odborné stránce. Objem předkládaných teoretických informací je tedy kompromisem mezi těmito dvěma požadavky. I zde je možné najít další z velkých přínosů projektu. Velice často se stává, že zúčastnění  učitelé v průběhu dalšího vzdělávání přehodnotí způsob nakládání se svými vlastními  financemi a změní své zažité stereotypy. Ve svých hodnotících zprávách uvádí, že i oni se stali kompetentnější v oblasti  zodpovědného finančního rozhodování.

Webináře ROZUMÍME PENĚZŮM na Metodickém portálu RVP.cz

Ve školním roce 2012/13 pořádáme cyklus online setkání ROZUMÍME PENĚZŮM, ve spolupráci s Metodickým portálem RVP.cz. Na nich se účastníci postupně seznámí s obsahem samotné finanční gramotnosti prostřednictvím odborníků z finančního sektoru i pracovníků tzv. občanských poraden.

Setkání jsou určena
 • učitelům druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
 • vedení škol

Jsou zdarma! 

Jak na to?

K účasti na online setkání potřebujete

 • počítač připojený na internet
 • bedničky nebo sluchátka (lektoři i s mikrofonem)

Přes zvukové zařízení budete spolu s ostatními účastníky naslouchat hostům a sledovat na obrazovce prezentace. Případné komentáře a dotazy budete moci psát do chatu.

Vstup do konferenční místnosti se otevře 15 minut před začátkem setkání >>ZDE<<. Zadáte své jméno do políčka a systém vás vpustí. Odkaz na vstup najdete také v den konání akce na titulní straně portálu RVP.CZ (www.rvp.cz).

Ovládání je velice snadné, nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti!
Těšíme se na vás! 

Online setkávání na Metodickém portálu

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Pohled byl zobrazen 894x od 30 květen 2014 do 22 leden 2021