Online setkání: ŠKOLNÍ PARLAMENT JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST ŽIVOTA ŠKOLY

od Metodický portál RVP.CZ - RÚ NÚV

Online setkání se konalo ve středu 13.3.2013.

Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata!

Středa 13.3.2013, 20:00 - 21:00
Školní parlament jako nedílná součást života školy

„Organizační struktura parlamentu umožňuje všem žákům podílet se na životě školy, a to formou návrhů a připomínek k různým aspektům života školy. Zástupci žáků v parlamentu se pravidelně setkávají, přednášejí návrhy a připomínky žáků ke vzdělávacímu procesu, k prostředí, vzájemnému soužití ve škole. Společně je projednají, vyjadřují se k nim a realizují potřebná opatření. Parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy, jednotlivým učitelům, kteří na ně reagují. Probíhá vzájemný dialog pro nalezení optimálního řešení."  

Proč zakládat a podporovat žákovský parlament na škole?

  1. Rozvíjí demokratické myšlení.
  2. Vytváří pozitivní klima na škole.
  3. Podporuje žáky a pomáhá jim.
  4. Je komunikačním zprostředkovatelem mezi žáky, učíteli a vedením školy.
  5. Rozvíjí klíčové kompetence.
  6. Vytváří partnerské vztahy.
  7. Pomáhá třídním učitelům při práci se třídou.
  8. Učí žáky odpovědnosti za svou práci a za své chování.
  9. Vytváří vztah k obci, rodičům jakožto skupině, k veřejnosti obecně.
  10. Zvyšuje prestiž školy a vytváří tradici. 

Lektoři:

Petr Chaluš pracoval jako poradenský pracovník na ZŠ Londýnská Praha 2, kde v letech 2002 - 2007 koordinoval činnost školního parlamentu. Petr Chaluš byl i lektorem Akcí na zakázku „individualizace vzdělávacího procesu" pro koordinátory ŠVP, kde součástí byl i blok o školním parlamentu. Je také autorem Příkladu dobré praxe o školním parlamentu, vytvářené VÚP mezi pilotními školami apublikované v roce 2006. Text má název „Školní parlament - spolurozhodování žáků o životě školy" a celý text je zde .  

Filip Hotový - metodické a organizační vedení CEDU - http://cedu.cz/zakovske-parlamenty. CEDU se ve své činnosti zaměřuje především na podporu práce se žákovskými parlamenty (zakládání parlamentů, rozvoj činnosti, metodická podpora, semináře DVPP). Chce pomáhat školám, které se s tímto nejednoduchých nástrojem demokracie v životě školy potýkají, hledají cesty, řeší problémy. 

Užitečné odkazy: 

Videozáznam setkání

Prezentace hostů ke stažení

Skolni parlament - Filip - otazky.pdf

Prezentace Filip Hotový

735,2KB | Čtvrtek, 14 březen 2013 | Detaily

Skolni parlament pohledem Petra Chaluse.pdf

Prezentace Petr Chaluš

153,5KB | Čtvrtek, 14 březen 2013 | Detaily

O online setkávání

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Doporučte hosta pro setkání

Pokud můžete doporučit zajímavou osobnost, která by se chtěla stát hlavní prezentující osobou našeho setkání, nebo máte přímo vy nějaké téma vhodné pro online vzdělávací webinář, neváhejte se ozvat na setkavani@rvp.cz nebo v diskuzním fóru.

Zpětná vazba

Pavlína Hublová - 28 březen 2013, 8:22

Dovolím si nabídnout http://slideslive.com/EduForum/w/38889986 (10 minut) ke školním parlamentům včetně prezentace. Tentokrát pochází ze setkání s názvem EDUfórum.

Pohled byl zobrazen 1691x od 30 květen 2014 do 28 září 2022