Duševní vlastnictví – výuka na školách

od Úřad průmyslového vlastnictví České republiky (český patentový a známkový úřad)

Ačkoli duševní vlastnictví není pro většinu lidí příliš známým pojmem, pravdou je, že s ním během života přicházíme do kontaktu všichni. Čteme knihy, posloucháme hudbu, sledujeme filmy, používáme technické novinky - vynálezy, upřednostňujeme kvalitní zboží označené ochrannými známkám, rádi kupujeme věci, které se nám líbí svým designem. Většina výsledků lidské tvůrčí činnosti je chranitelná  autorským či průmyslovým právem, která dohromady tvoří duševní vlastnictví. Patří sem ochrana tvorby autorů (autorská práva) ale i ochrana technické tvůrčí čínnosti (průmyslová práva - patent, užitný vzor, ochranné známky, průmyslový design - vzor, označení původu, zeměpisné označení).

Kdo jsme

Úřad průmyslového vlastnictví České republiky jsme český patentový a známkový úřad

Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6 Bubeneč    

upv.gov.cz

Náhled brožury

Co všechno se skrývá pod pojmem duševní vlastnictví se můžete dozvědět z brožury ke stažení v Rubrice pro mladé.
Co všechno se skrývá pod pojmem duševní vlastnictví se můžete dozvědět z brožury ke stažení v Rubrice pro mladé.

26. dubna 2023 Den s roboty na Úřadu průmyslového vlastnictví

Každý rok 26. dubna se slaví Světový den duševního vlastnictví. Oslavte jej s námi.

Pro žáky pátých až devátých tříd ZŠ a studenty nižších ročníků středních škol jsme připravili program o duševním vlastnictví a robotice ve spolupráci s Národní Technickou knihovnou v rámci projektu #robotikaNTK. Dovíte se v něm, co to duševní vlastnictví je, proč je důležité ho chránit, setkáte se s roboty a zjistíte, jak spolu duševní vlastnictví a roboti souvisejí.

Program se bude opakovat v několika blocích. Každý blok potrvá maximálně 60 minut

ZAČÁTKY BLOKŮ:  10:00 / 11:00 / 13:00

Pokud se bude chtít Vaše škola zúčastnit některého z bloků, prosíme, zavolejte nám na:

 220 383 229 (Anna Arellanesová) nebo 220 383 222 (Eva Křováková) nebo nám napište na: aarellanesova@upv.gov.cz, ekrovakova@upv.gov.cz

Přihlašovat se můžete do 20. dubna 2023.

Účast je zdarma. 

Z kapacitních důvodů se každého bloku bude moci zúčastnit max. 60 žáků.

 

Připojené soubory Přílohy 1
pozvanka Roboti_UPV_NTK.pdf (535,9K) - Stáhnout

Autorské právo při výuce - pomůcka pro učitele

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) vytvořil ve spolupráci s členskými zeměmi EU v rámci projektu IP in Education soubor 15 nejčastějších otázek a odpovědí pro učitele k problematice autorských práv při výuce.

Otázky a odpovědi jsou v jazycích členských zemí EU, v češtině jsou k dispozici na adrese: https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/web/observatory/faq-teachers-cs#faqanchor_CS

Nabízíme

Samotný pojem duševní vlastnictví je velmi široký a může prolínat všemi vyučovacími předměty na školách.

A proto nabízíme na našich stránkách https://upv.gov.cz/  pomůcky k seznámení se s touto problematikou:

    • brožurka, která objasní vašim žákům z čeho se duševní vlastnictví skládá a vysvětlí základní pojmy (patenty, ochranné známky, průmyslový design -vzor, označení původu, zeměpisné označení, tradiční specialita, autorské právo)
    • komiksy zaměřené na praktické znalosti o patentech, ochranných známkách a autorském právu
    • a další materiály ke stažení
  • besedy o duševním (a průmyslovém) vlastnictví na školách
  • exkurze přímo v našem úřadu
  • seznámení s databázemi průmyslových práv, kde je možné hledat různá zajímavá technická řešení

Pro jakékoliv další informace kontaktujte Ing. Miroslava Paclíka,  tel: 220 383 205, mail: mpaclik@upv.gov.cz

 

Webinář - spolupráce s Metodickým portálem RVP.CZ

Podrobnosti (včetně prezentace ke stažení a dalších užitečných odkazů) najdete v samostatném pohledu modulu Digifolio věnovanému touto webináři.

Články na Metodickém portálu RVP.CZ

Jak je to s patenty, ochrannými známkami a autorským právem se dovíte v komiksech a dalších materiálech, které najdete ke stažení v Rubrice pro mladé.

Náhled komiksů

Jak je to s patenty, ochrannými známkami a autorským právem si můžete stáhnout ve formě komiksů v Rubrice pro mladé.

Kvízy

Podle obrázku najděte název patentu.

kviz1.pdf

446KB | Úterý, 07 říjen 2014 | Detaily

kviz2.pdf

450,1KB | Úterý, 07 říjen 2014 | Detaily

kviz1_vysledky.pdf

1,2MB | Úterý, 07 říjen 2014 | Detaily

kviz2_vysledky.pdf

1,4MB | Úterý, 07 říjen 2014 | Detaily

Zpětná vazba

Ivan Ryant - 05 říjen 2013, 4:28

Toto digifolio vypadá báječně a je velmi pěkně a dost podrobně zpracované (prohlédl jsem si komiks o autorském právu a ten mě vysloveně nadchl). Nicméně mám pár připomínek, které by se při výkladu práv spojených s tvůrčí činností a duševním vlastnictvím neměly zamlčet. Domnívám se, že dříve než začneme vysvětlovat žákům autorské právo a další právní normy spojené s duševním vlastnictvím, měli bychom zdůraznit, že nároky tvůrců omezují základní lidské a občanské právo na svobodné získávání a šíření informací. Jinak je výklad vytržený z kontextu, zamlčuje podstatu věci a podsouvá žákům falešné názory. Druhá připomínka se týká otázky, jestli se člověk může autorstvím uživit. Kdo dělá bulvár nebo reklamu, tak asi ano. Ostatní se pokoušejí o granty nebo o sponzorství nebo publikují na internetu zadarmo. Knihu veršů můžete vydat maximálně tak vlastním nákladem bez nároku na distribuci a prodej, protože vám ji nikdo do dostribuce nevezme a knihkupci by jen zabírala místo v drahocenném regálu. Právo autora na odměnu za tvůrčí práci už ani nemáme výslovně uvedeno v autorském zákoně (v zákoně z roku 1962 bylo výslovně uvedeno). O odměně rozhoduje trh, a ne zákon. To by se mělo žákům poctivě vysvětlit. Mám s tím dvacet let zkušeností. Taková je realita, o které komiks vůbec nehovoří... Téma práva souvisejícího s informatikou (včetně práva autorského) jsem zpracoval jako kapitolu do své učebnice informatiky a předložil jsem ji k veřejné diskusi v digifoliu na adrese http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=4555, dokument Informatika4. pdf. Prosím o připomínky.

Eva Křováková - 04 listopad 2013, 11:32

Vážený pane Ryante,    děkujeme za Vaši reakci. Neradi bychom se zde pouštěli do diskuse o základních lidských a občanských právech. To ani není smyslem přiložených brožur a komiksů. Těmito publikacemi, které jsme převzali a přeložili se svolením Mezinárodní organizace duševního vlastnictví (http://www.wipo.int/), jsme pouze chtěli pedagogům a jejich žákům či studentům poskytnout základní informace o duševním vlastnictví v poněkud odlehčené formě. Jako v žádné oblasti lidského počínání, ani zde neexistují jednoznačně správná či špatná řešení. Je samozřejmě plně ve Vaší kompetenci vést se studenty diskusi a poskytnout jim i informace, na které není v daném formátu dostatek prostoru. Každopádně Úřad průmyslového vlastnictví se snaží o maximální transparentnost a zveřejňuje všechny informace, které podle zákona zveřejňovat může na svých webových stránkách http://www.upv.cz/. Zde jsou mj. k  vidění i databáze všech průmyslových práv planých v České republice.  Tým ÚPV 

Kapalang Edankeun - 16 červen 2022, 4:16

Neradi bychom se zde pouštěli do diskuse o základních lidských a občanských právech.

Pohled byl zobrazen 7053x od 30 květen 2014 do 25 květen 2024