Rok 2014 na Metodickém portálu

od Metodický portál RVP.CZ - RÚ NÚV

Nabízíme možnost publikovat text v modulu Články za finanční odměnu!
 
Prohlédněte si seznam témat, která nejsou na Metodickém portálu RVP.CZ dostatečně zastoupena. Napište originální článek a vložte jej do našeho publikačního systému. Získejte odměnu prostřednictvím DPP.
 
Pomozte nám naplňovat Metodický portál RVP.CZ kvalitními texty, které píše pedagogická praxe! 
Přidat do kolekce

Podmínky:

 • články budou mít 4 - 5 normostran;
 • články budou odpovídat podmínkám publikování na Metodickém portálu (viz Užitečné odkazy níže);
 • články budou originální (nelze finančně ohodnosti texty, které byly již autorovi jednou zaplaceny).
 
Nabízíme odměnu max. 1 000Kč za jeden článek (1 normostrana za max. 250 Kč - částka se odvozuje od odborné kvality textu) vyplacenou formou DPP.

Dotazy k této aktivitě směřujte na vedoucí Resortního úkolu Metodický portál RVP.CZ Mgr. Pavlínu Hublovou

pavlina.hublova@nuv.cz

 

Témata v této sekci NEJSOU OMEZENA! 
 
Zvolte si kteroukoli oblast v sekci Základní umělecké vzdělávání a napište libovolný počet článků. 
Témata v této sekci NEJSOU OMEZENA! 
 
Zvolte si kteroukoli oblast v sekci Jazykové vzdělávání a napište libovolný počet článků. 

Praktické články zaměřené na jednotlivá (dílčí) výuková témata 


 • Cizí jazyk
 • Multikulturní
 • Adaptační období 

Teoretické i praktické články s tématy pro rozvoj kompetencí učitele


 • Hodnocení rozvoje a učení dítěte
 • Návaznost ve vzdělávání
 • Nadané děti
 • Inkluzivní vzdělávání
 • Asistent pedagoga

Praktické články ke konkrétnímu výukovému tématu


 • Integrované předměty

Praktické i teoretické články k dalším vzdávacím oborům


 • Další cizí jazyk
 
Teoretické i praktické články z oblasti školského managementu

 • Podmínky ke vzdělávání
 • Průběh vzdělávání
 • Podpora školy žákům
 • Modely pro hodnocení kvality

Teoretické i praktické články z oblasti školského managementu


 • Pomáhající profese
 • Klima školy
 • Školská dokumentace

Teoretické i praktické články k rozvoji kompetencí učitele


 • Inkluzivní vzdělávání
 • Hodnocení žáků

Výuka - Jazykové vzdělávání (bez omezení) 

Praktické články ke konkrétnímu výukovému tématu


 • Kurzy

Praktické i teoretické články k doplňujícím vzdělávacím oborům


 • Latina

Teoretické i praktické články k rozvoji kompetencí učitele


 • Inkluzivní vzdělávání
 • CLIL
 • Vzdělávání žáků cizinců
 • Ostatní menšiny

Teoretické i praktické články z oblasti školského managementu


 • Podmínky ke vzdělávání
 • Průběh vzdělávání
 • Podpora školy žákům
 • Partnerství

Teoretické a praktické články z oblasti školského managementu


 • Pomáhající profese
 • Sociální partnerství
 • Klima školy
 
Teoretické i praktické články k rozvoji kompetencí učitele

 • Hodnocení žáků
 • Nadaní žáci
 • Speciální vzdělávání
 • Inkluzivní vzdělávání
 • Asistent pedagoga
články
Pohled byl zobrazen 2381x od 30 květen 2014 do 17 říjen 2017