Online setkání: OBČANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

od Metodický portál RVP.CZ - RÚ NÚV

Online setkání se konalo ve středu 23.10.2013.

Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata!

středa 23.10.2013, 20:00 
Občanské vzdělávání   

Stručný obsah:

Vyslechnout druhého, znát kontext nějaké situace a umět v něm správně reagovat a nepoškodit při tom druhé, snažit se zlepšovat věci kolem sebe ovlivňováním lidí a jejich jednání a rozhodování; to vše a mnohé další patří ke konceptu demokrat
Demokrat je v jazyce RVP člověk vybavený občanskými kompetencemi, aktivní občan.

  • Jak může k utváření těchto kompetencí přispět škola?
  • Může být škola sama o sobě demokratická?
  • Do jaké míry můžeme kultivovat žáka například jeho zapojením do chodu školy na různé úrovni?
  • Existují příklady demokratických škol v ČR?
  • A co občanská výchova, může přispět budování demokratů?

Komu je webinář určen:
Učitelům společenskovědních oborů, ale i všem, kterým není lhostejný pojem demokracie

Lektor:
Mgr. Petr Koubek, odborný pracovník oddělení pro analýzy a koncepce vzdělávacích programů NÚV, odborný garant NSK

Užitečné odkazy (včas doplníme):


O demokratickém vzdělávání pojednával také jeden z našich předchozích webinářů s názvem Školní parlament jako nedílná součást života školy.

RVP audio/video

Prezentace ke stažení

Webinar - obcanske kompetence a jejich rozvijeni.pdf

834,1KB | Středa, 23 říjen 2013 | Detaily

O online setkávání - odkazy

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Pohled byl zobrazen 1193x od 30 květen 2014 do 28 září 2022