Online setkání: OBČANEM V EVROPSKÉ UNII

od Metodický portál RVP.CZ - RÚ NÚV

Online setkání se konalo ve čtvrtek 7.11.2013.

Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata!

Čtvrtek 7.11.2013, 20:00
Vzdělávací moduly:
Občanem v Evropské unii

Anotace:

V rámci webináře nazvaného Občanem v Evropské unii představujeme osm nových výukových lekcí a materiálů, které se věnují aktuálním a kontroverzním tématům spjatým s Evropskou unií. Lekce i materiály jsou koncipované tak, aby vedly studenty k individuálnímu přemýšlení a skupinové diskuzi. Cílem lekcí není předkládat hotová řešení a hotové názory, ale naopak pomoci studentům o problémech kriticky přemýšlet z různých úhlů pohledu. Zároveň s tím by lekce měly přispívat k rozvoji aktivního evropského občanství žáků středních škol, založeném na svobodném myšlení opírajícím se o fakta a porozumění.

Stručný obsah:

  • Jak vidí současní studenti Evropskou unii?
  • Proč je třeba diskutovat a vzdělávat o Evropské unii?
  • Jak učit o Evropské unii?
  • Představení osmi vzdělávacích modulů o EU
  • Praktická ukázka aktivit vhodných k výuce o EU 

Webinář byl určen učitelům společenskovědních oborů gymnaziálního a středního vzdělávání. 

Lektor: 
Mgr. Milan Hrubeš, DiS., Centrum občanského vzdělávání


Užitečné odkazy:

Události na sociálních sítích:  

Videozáznam setkání

Prezentace ke stažení

Obcanem_v_EU_WEBINAR.pdf

Prezentace k setkání

2,1MB | Pátek, 08 listopad 2013 | Detaily

O online setkávání - odkazy

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Pohled byl zobrazen 1638x od 30 květen 2014 do 3 únor 2023