Online setkání: ROZVÍJÍME DĚTI VE ZRAKOVÉM A SLUCHOVÉM VNÍMÁNÍ OD PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

od Metodický portál RVP.CZ - RÚ NÚV

Online setkání se konalo ve čtvrtek 6.2.2014.

Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata!

Čtvrtek 6.2.2014, 20:00
Rozvíjíme děti ve zrakovém
a sluchovém vnímání
od předškolního věku

Anotace:

Jak pomoci dětem, aby se na vstup do 1. třídy těšily a byly tam úspěšné?

Cílem webináře bylo ukázat, jak se mohou děti v předškolním věku rozvíjet, aby měly dobře zvládnuté dovednosti v oblasti zrakového a sluchového vnímání. Oslabení výše zmíněných oblastí bývá zdrojem snížené schopnosti naučit se čtení, psaní a počítání a také podkladem pro vznik specifických poruch učení. Webinář byl zaměřen tak, aby každá oblast byla krátce vysvětlena po teoretické stránce a poté zůstal prostor pro představení praktických aktivit.

Stručný obsah:

  • Rozvoj kognitivních (poznávacích) oblastí jako předpoklad naučit se čtení, psaní a počítání.
  • Sluchové vnímání - naslouchání, sluchové rozlišování, figura a pozadí, sluchová analýza a syntéza, sluchová paměť, vnímání rytmu.
  • Zrakové vnímání - vnímání barev, figura a pozadí, zrakové rozlišování, zraková analýza a syntéza, zraková paměť.
  • Tipy na výrobu pomůcek.
  • Diskuze, výměna zkušeností.

Komu je webinář určen:

Primárně nabízíme webinář učitelům mateřských škol, 1. tříd základní školy a učitelům přípravných tříd. Praktické informace mohou prostřednictvím webináře ale získat i rodiče předškoláčků.

Lektor:

Mgr. Petra Pšeničková, DiS. vystudovala speciální pedagogiku na PedF UK v Praze, pracovala jako speciální pedagog ZŠ v Praze, kde vedla stimulační skupiny pro předškoláky. V současnosti vede kurzy pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky, věnuje se poradenství pro předškoláky a jejich rodiče, posuzování školní zralosti a lektorské činnosti pro pedagogy. 


Užitečné odkazy:

Videozáznam setkání

Prezentace ke stažení

Rozvijime deti ve zrakovem a sluchovem vnimani.pdf

Prezentace k setkání

4,2MB | Čtvrtek, 06 únor 2014 | Detaily

O online setkávání - odkazy

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Pohled byl zobrazen 2751x od 30 květen 2014 do 8 prosinec 2023