Online setkání: PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA, TYPICKÉ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ S PAS

od Metodický portál RVP.CZ - RÚ NÚV

Online setkání se konalo ve středu 12.2.2014.

Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata!

Středa 12. 2. 2014, 20:00
Poruchy autistického spektra I, typické chování žáků s PAS

Anotace:

Setkání bude zaměřeno na objasnění pojmu poruchy autistického spektra a typického chování žáků s PAS  (deficity v oblasti sociální interakce a sociálního chování, komunikace a představivosti). Deficity v oblasti představivosti výrazně ovlivňují způsoby chování, zájmy a aktivity dítěte.

Důležitou roli ve vzdělávacím procesu mohou sehrát i nespecifické rysy v chování, které nejsou součástí diagnostických kritérií.

V další části přednášky budou zmíněny přidružené poruchy a onemocnění. PAS se mohou pojit s jakoukoliv jinou poruchou nebo onemocněním. Některé poruchy se vyskytují s PAS mnohonásobně častěji než u běžné populace. Pokud se pojí jiná porucha s PAS, v intervenci je vždy prioritní autistická porucha. Budou zmíněny nejčastěji přidružené poruchy s PAS, jakým způsobem ovlivní vzdělávání dítěte, co je třeba v takovém případě zohlednit.

Stručně z dalšího obsahu:

  • Poradenství a metodická pomoc pro klienty s PAS (jak je organizovaná, kam je možné se obrátit; služba cílená na rodinu, klienta, na školská zařízení).
  • Zařazování žáků s PAS do systému škol a školských zařízení (předškolní zařízení, příprava na plnění povinné školné docházky - odklad školní docházky u dětí s PAS, základní a střední vzdělávání).
  • Jak podpořit integraci, vytváření podmínek pro integraci žáků s PAS (organizační zajištění, prostorové podmínky, personální podmínky, práce s intaktními žáky).
  • Spolupráce s rodinou žáka s PAS (jaké problémy rodina s dítětem musí řešit, jakým způsobem s rodinou dítěte spolupracovat, jakých způsobů se naopak vyvarovat).

Komu je webinář určen:

Setkání je určeno všem, kteří se v rámci svých pracovních povinností věnují žákům s poruchami autistického spektra. Praktické informace mohou prostřednictvím webináře získat i rodiče a široká veřejnost.
Setkání je zdarma.

Lektor:

PaedDr. Věra Čadilová, speciální pedagog, metodik; místopředsedkyně sdružení APLA. Podrobněji >>


Užitečné odkazy (bude včas doplněno):

Videozáznam setkání

Prezentace ke stažení

Poruchy autistickeho spektra.pdf

Prezentace k setkání

783,2KB | Středa, 12 únor 2014 | Detaily

O online setkávání - odkazy

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Pohled byl zobrazen 3587x od 30 květen 2014 do 3 únor 2023