Online setkání: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: PROJEVY PŘEDSUDKŮ, RASISMU A NÁSILÍ Z NENÁVISTI

od Metodický portál RVP.CZ - RÚ NÚV

Online setkání se konalo ve středu 19.2.2014.

Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata!

Středa 19.2.2014, 20:00
Multikulturní výchova:
Projevy předsudků, rasismu
a násilí z nenávisti

Anotace: 

Webinář rozvíjí kompetence vyučujících potřebné k zapojení multikulturní výchovy do výuky. Je zaměřen především na odhalování vlastních předsudků, prevenci jejich projevů v chování a podporu prodemokratických občanských postojů ve škole. Účastnice a účastnice budou hledat odpovědi na následující otázky: Mám nějaké předsudky?, Jak se projevují?, Jakým způsobem mohu učit o rasismu?, Podle čeho poznám násilí z nenávisti?, Jak mohu pracovat se třídou, kde se objeví rasistické (předsudečné, nenávistné) chování?

Webinář je vytvořen na základě výukového materiálu zpracovaného In IUSTITIA, o. p. s. v rámci projektu financovaného MŠMT ČR. Více informací naleznete na http://www.in-ius.cz/pro-skoly/.

Stručný obsah:

  • Představení a vysvětlení základních pojmů: předsudek, stereotyp, rasismus, násilí z nenávisti.
  • Ilustrace projevů předsudků, rasismu a násilí znenávisti ve škole i mimo ni.
  • Ukázka aktivit zoblasti průřezového tématu Multikulturní výchova
  • Diskuze, výměna zkušeností.

Komu je webinář určen:

Primárně je webinář určen pro vyučující na druhém stupni základní školy a v odpovídajících ročnících SŠ. Vhodný je též pro školní metodiky prevence.

Lektor:

Mgr. Šárka Kadlecová vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor Učitelství pro druhý stupeň ZŠ a SŠ s aprobací anglický jazyk a literatura - společenské vědy. Studium ukončila diplomovou prací na téma multikulturní výchova, v níž kromě teoretické části zpracovala i didaktické materiály pro 2. stupeň ZŠ.  Absolvovala stáž na University of Minnesota v USA, kde se věnovala tématům kultury, etnicity a vzdělávání. Zkušenosti s různorodostí ve vzdělávání získala asistentskou prací na základních školách v Minneapolis a ve Vídni. Pracuje v organizaci In IUSTITIA jako vedoucí vzdělávacích programů. 


Užitečné odkazy (bude včas doplněno):

Videozáznam setkání

Prezentace ke stažení

Multikulturni vychova.pdf

Prezentace k setkání

983,7KB | Středa, 19 únor 2014 | Detaily

O online setkávání - odkazy

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Pohled byl zobrazen 1977x od 30 květen 2014 do 28 září 2022