Online setkání: OBČANEM V EVROPSKÉ UNII: EVROPSKÉ VOLBY 2014

od Metodický portál RVP.CZ - RÚ NÚV

Online setkání se konalo ve čtvrtek 27.3.2014.

Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata!

Čtvrtek 27.3.2014, 20:00
Občanem v Evropské unii: Evropské volby 2014 

Anotace:

V rámci webináře jsme představili dvě nové výukové lekce a materiály, které se věnují tématům demokracie, podstatě voleb v demokracii a volbám do Evropského parlamentu 2014. K tomu jsme si ukázali, jak pracovat s politickými a kontroverzními tématy při výuce. Lekce i materiály určené do výuky poskytují studentům základní informace k danému tématu a vedou je k tomu, aby daná témata promýšleli a diskutovali. Cílem lekcí není předkládat hotová řešení a hotové názory, ale naopak pomoci studentům o podstatě a významu voleb v demokratických režimech kriticky přemýšlet z různých úhlů pohledu..

Stručný obsah:

  • Patří politická témata do výuky?
  • Jak přistupovat k výuce politických témat?
  • Je třeba se studenty diskutovat o volbách?
  • Demokracie a volby
  • Význam voleb v demokratických režimech
  • Evropské volby 2014

Komu je webinář určen:

Webinář byl určen učitelům společenskovědních oborů gymnaziálního a středního vzdělávání. 

Lektor:

Mgr. Milan Hrubeš, DiS., Centrum občanského vzdělávání.


Užitečné odkazy:

O online setkávání - odkazy

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Videozáznam setkání

Prezentace ke stažení

Evropske_volby_WEBINAR.pdf

Prezentace k webináři

2,1MB | Čtvrtek, 27 březen 2014 | Detaily

Předchozí webinář s lektorem

Pohled byl zobrazen 1227x od 30 květen 2014 do 28 září 2022