Online setkání: PROBLEMATIKA CITOVÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ

od Metodický portál RVP.CZ - RÚ NÚV

Online setkání se konalo ve středu 23.4.2014.

Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata!

Středa 23.4.2014, 20:00
Problematika citování
se zaměřením
na školní prostředí 

Anotace:

Cílem setkání je seznámit účastníky se základy problematiky citování a citací obecně i ve výuce. Zaměříme se i na Autorský zákon (č. 121/2000 Sb.) ve vztahu k výuce a již zmíněným citacím. Součástí webináře budou i praktické ukázky a užitečné odkazy.

Z obsahu:

  • citování a citace - tvorba podle normy ČSN ISO 690
  • plagiátorství - co to je, jak mu předejít, detekce plagiátů
  • autorský zákon z pohledu citací
  • zajímavé zdroje pro tvorbu studijních materiálů

Cílová skupina:

Setkání je určeno učitelům prvního i druhého stupně základních škol a učitelům všech typů středních škol, kteří ve výuce zadávají studentům samostatné písemné práce na odborná témata; a také těm, kteří tvoří pracovní listy a prezentace.

Lektorky:

Mgr. Markéta Řehůřková - absolventka oboru Informační  studia a knihovnictví FF MU. V současnosti působí na Vysokém učení technickém v Brně.  Je členkou projektu e:Citace. Vede citační poradnu na Facebooku a věnuje se také výuce citací např. pro studenty středních škol.

Mgr. Petra Šolcová - absolventka obou Informačních studia a knihovnictví FF MU. V současné době pracuje v knihovně Ústavu botaniky a zoologie PřF MU v Brně. Je také členkou projektu e:Citace. Spravuje citační poradnu na emailu ecitace@gmail.com.


Užitečné odkazy (budou doplněny):

Videozáznam setkání

Prezentace ke stažení

Problematika citovani.pdf

Prezentace k setkání

1,4MB | Středa, 23 duben 2014 | Detaily

Vybíráme otázky a odpovědi z chatu

Je ilustračním účelem, když použiju část textu z knihy a připravím pro žáky pracovní list - práci s textem?
To můžete, pokud jim zkopírujete celou babičku, tak je to špatně. Pokud zkopírujete kapitolu, tak to problém není.
 
Nepodařilo se mi dohledat citační normu pro osobní korespondenci. Existuje nějaká?
Norma čsn iso 690 korespondenci přímo neřeší, ale mail, dopis se podle ní citovat dá. Zmínim trochu později v prezentaci.
 
Když napíšu v citaci místo ČERMÁK, Jaroslav pouze ČERMÁK, J., jedná se o chybu?
Pokud víte z dokumentu, že je to ČERMÁK, Jaroslav, tak byste to měl takto uvést. Chyba to sice není nijak významná, ale pro zpětné dohledání je lepší uvést úplné údaje a nezkracovat.
 
Mají všechny knihy ISSN? (i zahraniční???)
Knihy mají ISBN. V ČR se ISBN používá od roku 1990, takže dříve vydané knihy je nemají. Co se týče zahraničních knih, tak je to stát od státu rozdílné. Co se týče ISSN, tak to mají periodika (jak noviny, tak i časopisy), u zahraničních jsem se nesetkala s periodikem bez ISSN, ale v ČR opět až po roce 1990.
 
Jak se přesně píše Místo: nakladatel. Jde mi o to, jak jsou kolem dvojtečky mezery. Je to takto a) Praha : SPN nebo b) Praha: SPN. Děkuji
Za A je podle staré normy, za B je správně (bez mezery před dvojtečkou)

O online setkávání - odkazy

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Pohled byl zobrazen 1898x od 30 květen 2014 do 28 září 2022