Online setkání: PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA, LEGISLATIVNÍ PODPORA INKLUZE V PRAXI

od Metodický portál RVP.CZ - RÚ NÚV

Online setkání se konalo ve středu 21.5.2014.

Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata!

Středa 21.5.2014, 20:00
Poruchy autistického spektra II, legislativní podpora inkluze v praxi

Téma setkání:

Legislativní podpora inkluze v praxi, platné legislativní předpisy (Školský zákon, Vyhláška č.73/2005 Sb.) a její uplatňování v praxi u žáků s PAS.

Stručný obsah:

Na setkání se budeme zabývat úskalími zařazování žáků s PAS do systému vzdělávání a poskytováním potřebné míry speciálně-pedagogické podpory dle míry symptomatiky poruch autistického spektra s přihlédnutím k dalším přidruženým poruchám, postižení či onemocnění (vývojová dysfázie, afázie, ADHD, ADD, vývojové poruchy motorických funkcí, epilepsie apod.).

V další části se zaměříme na nezbytné podmínky a předpoklady pro úspěšnou integraci žáků s PAS, zmíníme prostředky speciálně-pedagogické podpory. Důležitým předpokladem úspěšné integrace je týmová práce všech zainteresovaných (pedagog - asistent - rodič - poradenský pracovník). Objasníme si roli učitele a asistenta pedagoga v integračním procesu. V neposlední řadě zmíníme spolupráci školy a rodiny žáka s PAS jako důležitý předpoklad úspěšné integrace.

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno všem, kteří se v rámci svých pracovních povinností věnují žákům s poruchami autistického spektra. Praktické informace mohou prostřednictvím webináře získat i rodiče a široká veřejnost.
Setkání je zdarma. 

Lektor:

PaedDr. Věra Čadilová, speciální pedagog, metodik; místopředsedkyně sdružení APLA. Podrobněji >>


Užitečné odkazy:

Videozáznam setkání

Prezentace ke stažení

Poruchy autistickeho spektra II.pdf

Prezentace k setkání

490,5KB | Středa, 21 květen 2014 | Detaily

O online setkávání - odkazy

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Pohled byl zobrazen 2867x od 30 květen 2014 do 18 duben 2024