KuliFerda a jeho svět

od Nakladatelství Dr. Josef Raabe

Pracovní sešity KuliFerda a Kuliferdík jsou zaměřeny na celoroční práci s dětmi v rámci mateřské školy.

Přidat do kolekce

Pracovní sešity pro děti v mateřských školách včetně metodické podpory pro učitele.


KuliFerda představuje řadu šesti pracovních sešitů, přičemž každý je zastřešen jedním tématem. Přehled témat dáváme k dispozici dopředu, což pedagogům umožňuje propojit KuliFerdu se svým třídním vzdělávacím programem. Pracovní sešity jsou určeny pro celoroční práci dětí ve věku 5–7 let a obsahují pracovní listy zaměřené na klíčové oblasti školní připravenosti. Vedle často procvičovaných oblastí, jako je grafomotorika, všeobecné znalosti či předmatematické dovednosti, nezapomíná na rozvoj zrakového a sluchového vnímání (důležité složky pro úspěšné zvládnutí čtení a psaní), na logické myšlení ani na sociální a emoční zralost. Děti jsou k práci motivovány různorodými úkoly a odbornými ilustracemi, které vznikají pod záštitou doc. Barbary Šalamounové, M.A., vedoucí ateliéru Komiks a ilustrace pro děti na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara při Západočeské univerzitě v Plzni. Náročnost úkolů se v jednotlivých číslech zvyšuje. Paní učitelky spolu s předplatným získají ke každému číslu KuliFerdy metodickou kartu, která obsahuje jednak metodické pokyny pro práci s jednotlivými pracovními listy, tak rozšiřující náměty, nápady a doprovodné aktivity pro práci s dětmi; evaluační záznamový arch, pomocí kterého mohou sledovat jak individuální pokrok dětí, tak vývoj celé třídy; a materiály pro hromadný projekt, kterého se může zúčastnit celá třída, a dokonce vyhrát zajímavé ceny v celoroční KuliFerdově hře.

cena předplatného (6 čísel za rok) 240 Kč pro 1 dítě, 21 stran

více informací zde


 

Pracovní sešity KuliFerdík jsou určeny dětem ve věku 3–5 let. Jejich cílem je podnícení zájmu a chuti dítěte řešit úkoly, dovídat se nové věci a zkoušet různá řešení. Integrovaným pojetím podporují rozvoj dětí současně v několika oblastech. Jednotlivé činnosti vedou děti k aktivizacikomunikaci a radosti z učení. KuliFerdík je koncipován odborníky na předškolní vzdělávání a vychází z cílů předškolního vzdělávání dětí obsažených v RVP PV. Součástí pracovního sešitu je metodická karta pro každé číslo. Jelikož s KuliFerdíkem mohou pracovat děti různého věku, metodická karta nabízí dvě úrovně náročnosti provedení daných aktivit.

cena předplatného (4 čísla za rok) 160 Kč pro 1 dítě, 20 stran (pro předplatitele KuliFerdy za 100 Kč)

více informací zde

Připravujeme děti nejen na školu, ale hlavně pro život!

Pohled byl zobrazen 13278x od 3 červen 2014 do 19 listopad 2017