České ucho

od Rok české hudby 2014

Zapojte se do projektu soundecology ČESKÉ UCHO. Projekt se koná v rámci Roku české hudby a je určen žákům a studentům do 18 let, mohou pracovat týmy. Projekt zahrnuje: mapování, naslouchání, záznam, zpracování zvuků do vzorku, soutěž a odměnu.

<< Na hlavní rozcestník

 

České ucho - výzva

Zapojte se do projektu soundecology ČESKÉ UCHO


Projekt je určen žákům a studentům do 18 let (mohou pracovat týmy) a zahrnuje: mapování, naslouchání, záznam, zpracování zvuků do vzorku, soutěž a odměnu. Lze se zapojit jen do jedné části soutěže (A nebo B).

Podrobnosti >>

Termín: přihlášky do soutěže do 30.6. (opozdilci do 30.9.), vzorku do soutěže do 30.10.2017.

Kontakt: lenka.dohnalova@divadlo.cz

Pilotní projekt v rámci RČH, hlavní řešitel: IKC IDU, r. 2014 ve spolupráci s Musica nova

Cílová skupina: žáci ZŠ, ZUŠ, studenti gymnasií.

Klíčová slova: trénink naslouchání,  soundecology, zvukové lokální mapy, technologie, kulturní orientace, preferenční mapy, soutěž, spolupráce ZŠ a ZUŠ, lokální propagace.


Cíle

 • Blok A:  posílit jednak orientaci dětí a mládeže v kulturním prostředí, ve kterém žijí a porovnat tuto realitu  s jejich vědomými preferencemi
 • Blok B: zlepšit jejich sluchovou orientaci v prostředí a obecně schopnost naslouchat.

K těmto dvěma základním cílům se druží efekty:

 • naučit se pracovat s technologiemi záznamu zvuku v terénu a vytvořit krátký střihový zvukový dokument
 • propagovat formou „zvukové značky“  místo/město, kde žijí
 • spolupráce ZŠ, ZUŠ a místní správy
 • možnost formou národní soutěže získat ocenění (především formou dalších zkušeností a zážitků)

Popis projektu – Blok A

Ve vybraných školách by žáci

 1. nakreslili tzv. kulturní mapu, event. by zakreslili do existujících map všechna kulturní zařízení, která ve své lokalitě znají, soubory a popř. dohledali umělce (především hudební), kteří v dané lokalitě působili a působí.
 2. K tomu by komparačně nakreslili svou subjektivní mapu oblíbených souborů, autorů, interpretů, skupin apod.

Tyto mapy lze aktivně doplnit fotografiemi lokalit, osob – mohou sami vyfotit, nejen hledat na webu a v archivech. Spojit se za tímto účelem se ZUŠ výtvarným oborem apod.

Aktivní přístup učitelů je žádoucí.

Obě mapy by učitelé vyhodnotili a diskutovali by s dětmi, popř. studenty. Může se stát, že v některých lokalitách se subjektivní preference budou částečně krýt s tím,  co se děje v dané lokalitě (děti jsou členy folklorních souborů, souborů ZUŠ apod.). Často se ovšem budou díky globalizaci mapy velmi lišit.

Téma  lze zpracovat v rámci běžné výuky. Poté lze udělat místní výstavku, koncert, diskusi s hosty  jak na lokální, tak posléze i národní úrovni.

Tato práce si klade za cíl zvědomnit u dětí místo, ve kterém žijí i fakt, že žijí zároveň fyzicky i virtuálně a jaký je mezi oběma těmito „zkušenostními světy“ vztah na osobní úrovni.

Popis projektu - Blok B

Ve vybraných školách by žáci:

 1. Nejprve procházeli své prostředí (školu, město, přírodu, domov) a naslouchali „běžným zvukům“. O této zkušenosti by si vytvořili záznam a vytvořili si předběžnou mapu zajímavých zvuků.
 2. Seznámili by se, jak nahrát zvuky na běžná záznamová zařízení včetně mobilu, dále jak funguje freewarový program pro editaci a střih zvuku. Toto by jim mohli prostředkovat starší studenti, popř. žáci ZUŠ, učitelé, rodiče apod., podle okolností. Nositel projektu by v tomto směru dodal pouze doporučení. http://www.zive.cz/clanky/nejlepsi-program-pro-editaci-strih-i-mixovani-audia/sc-3-a-153943/default.aspxhttp://cdr.cz/clanek/programy-pro-editaci-zvuku-zdarma-spojujte-strihejte-a-upravujte-dle-libost
 3. Žáci (studenti) by společně vytvořili krátké zvukové vzorky, typické pro jejich prostředí.
 4. Tyto vzorky by byly ať už jako celek nebo jejich část použitelné na webových stránkách daného města, školy apod. jako propagace (např. ve vzorku bude typický zvuk hlasů lidí, zvonů, zvuk zvířat, aut, šumot řeky v lokalitě apod.). 
 5. V dané lokalitě mohou být takové nahrávky veřejně prezentovány. Budou ovšem také zahrnuty do prestižní soutěže Musica nova 2014 jako speciální kolo.
 6. Žáci mohou získat např. možnost navštívit profesionální zvukové studio, možnost poradit se se skladatelem elektroakustické hudby o možnostech zvukové tvorby apod.

Cílem tohoto bloku je, aby děti posílili schopnost naslouchat, sluchovou orientaci, sluchovou pozornost a paměť. To vše je důležité pro mezilidskou komunikaci a kompenzuje to převažující kulturní trend spoléhat především na zaměření vizuální. Druhotným efektem, na který lze navázat i v širším kontextu a dalších oborech je pozornost k hlasu, hlasové intonaci a modulaci, která bezprostředně souvisí s pochopením informace o emocionálním obsahu výpovědí (toto pochopení se v současné době zhoršuje a podceňuje),  dále pak ke schopnosti zapamatovat si mluvené slovo (v rodině, ve škole, v práci) apod.

Lenka Dohnalová, 4.3.2013 

Pohled byl zobrazen 1217x od 4 červen 2014 do 18 duben 2024