Sto slov o ... české hudbě

od Rok české hudby 2014

EKO GYMNÁZIUM BRNO pořádalo soutěž Sto slov o...  za účelem podpory zvyšování jazykové vybavenosti žáků. Téma ČESKÁ HUDBA je zvoleno jako součást oslav Roku české hudby 2014.

Podtitulem  Roku české hudby 2014 je „tvořivost a spolupráce". Je zaměřen na všechny hudební žánry.

Na hlavní rozcestník >> 

Soutěž STO SLOV O ... ČESKÉ HUDBĚ

Žáci a studenti ve věku 10 - 17 let měli za úkol napsat originální článek v anglickém jazyce na téma Česká  hudba. Omezeni byli pouze délkou 100 slov.

Termín konání soutěže: 15. 12. 2013 – 31. 3. 2014

Kategorie:    

 • A/ 10 – 13 let
 • B/ 14 – 17 let

Cíl projektu: EKO GYMNÁZIUM BRNO pořádalo tuto soutěž za účelem podpory zvyšování jazykové vybavenosti žáků. Téma ČESKÁ HUDBA je zvoleno jako součást oslav Roku české hudby 2014.

O výsledcích soutěže ve zkratce

 • velmi dobrá úroveň angličtiny
 • pečlivě připravené příspěvky
 • mnoho zajímavých informací
 • nedostatečná znalost práce s počítačem
 • neznalost použití funkcí textového editoru (kontrola pravopisu, počet slov)
 • vice než 50 % soutěžících neví, jak správně napsat kontaktní email
 • 78 % příspěvků nedodrželo požadavek na maximální délku 100 slov

Výsledky soutěže a nejlepší příspěvky naleznete na webu EKO GYMNÁZIA BRNO >>

Prezentace nejlepších prací - ukázka 1

In 1924 the celebrated Smetana's first year. After the Second World War, the whole event has expanded. Every ten years, when the year ends with the number 4, we celebrate the year of Czech music. In the Czech Republic but also abroad. For Czech music is known around the world and sells well. Why was chosen the year with the number 4 at the end? Because it is the anniversary of the birth or death of important composers, conductors and other music artists. For example, our most important composers Bedrich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček and Bohuslav Martinů. For more recent are the musician Jiří Šlitr, songwriter Karel Kryl, conductor Rafael Kubelik.”

Prezentace nejlepších prací - ukázka 2

Czech musicis very interesting , awesome and amazing. So , we don´t be shy. Our music is popular in history. We had so much amazing composers like a Antonín Dvořák, Bedřich Smetana , Bohuslav Martinů etc. How we are so small country , we are so good. Our music is heartfelt and now is so modern, cool. Our singers are good, they have amazing voice. Our good singers are Lucie Bílá, Michal David, Helena Vondráčková and others guys. They are older , but our younger singers are good singers too. Our singers are popular in the World ! I am so proud of them.”

Prezentace nejlepších prací - ukázka 3

The first songs were created at work on field usually and didn't have an author. Experiences and wisdom of people were shown in it. In the 14th century Bohemia has already belonged between the most important centers of musical culture. Exactly 21st December 1834 the future Czech national anthem: Where is my home was heard on the stage. It happened 180 years ago in a drama Fidlovačka, the song became a symbol of Czech national life. Music has always been a natural part of Czech life. Many musicians reached world leader of their kind of job. Proof of this is that the first steps of man on moon were accompanied by the music of Czech composer Antonin Dvorak.“

Co si dnes myslí mládež o české hudbě? - výstup ze soutěže STO SLOV O... ČESKÉ HUDBĚ

 • většina příspěvků popisuje historii i současnost české hudební scény (38 %)
 • převažuje současná, hlavně populární hudba a její interpreti - zpěváci, současné skladatele mládež nevnímá
 • v oblibě jsou nejvíce interpreti Karel Gott (24 %) a Tomáš Klus (14 %), zpěvačky Lucie Bílá (11 %) a Ewa Farna (5 %), ze skupin vede Kabát (14 %)
 • druhým zmiňovaným okruhem byla historická témata, především skladatelé
 • studenti upozorňují hlavně na významné české skladatele, mezi kterými dominuje Bedřich Smetana (31 %), následovaný Antonínem Dvořákem (24 %) a Leošem Janáčkem (12 %)
 • často se zaměřují na popis různých hudebních stylů v ČR (14 %)
 • objevují se zmínky o folkové hudbě
 • nikdo se nezmínil o výborné jazzové scéně velmi známé v zahraničí
 • o českém folklóru píše jeden soutěžící
 • 14 % příspěvků je pouze o jednom člověku (zpěvákovi, skladateli)
 • v 7 % prací se objevila zmínka o známém pořekadle „Co Čech to muzikant“
 • studenti jsou schopni použít v textu zajímavé informace (první krok člověka na měsíci byl doprovázen hudbou českého skladatele A. Dvořáka; Rok české hudby byl zahájen 1. ledna 2014 koncertem v Rudolfinu)
 • 52 % respondentů je pyšných na českou hudbu

Citace z vítězného příspěvku: „Music is to be enjoyed at any time but this anniversary is an excellent opportunity to take pride in the audible heritage of our country.”

Kontaktní osoba:

Ing. Sylvie Schmiedová
Předsedkyně správní rady EKO GYMNÁZIUM BRNO o. p. s.
Labská 27
625 00 Brno - Starý Lískovec
email: schmiedova@eko-g.cz

www.eko-g.cz

Pohled byl zobrazen 917x od 14 červen 2014 do 1 říjen 2023