NOVÝ modul Digifolio

od Helpfolio

informace o ovládání aktualizované verze modulu Digifolio

Co je Digifolio na Metodickém portálu?

 • Modul Digifolio.rvp.cz je jedním z komunitních modulů Metodického portálu vedle modulů Diskuze, Blogy a Wiki. (Komunitním modulem je míněn negarantovaný prostor, jehož obsah je utvářen samotnými uživateli.)

 • Termín digifolio vznikl sloučením dvou slov – digitální a portfolio. Digitální znamená, že je v elektronické podobě, a portfolio původně znamená desky na spisy nebo listiny. Přesněji je to soubor různých aktiv a činností uživatele.

 • Digifolio slouží především k tvorbě osobního, profesního či skupinového portfolia (nadále pohledu) a rozvoji uživatelského profilu. Pomocí propracovaného systému formulářů má uživatel možnost zpracovat údaje o své osobě, vzdělání, cílech apod. Tyto informace může následně použít k tvorbě pohledu. Informace ukládané do systému jsou dle výchozího nastavení soukromé a pouze uživatel má právo jakoukoli informaci zveřejnit.

 • Pohled může mít formu čistě prezentační, ale také slouží k archivaci materiálu, kontaktů, zajímavých odkazů atd. Má své plnohodnotné využití i jako nástroj agregace činnosti uživatele na portálu i mimo něj. Skupinové portfolio nabízí pracovní prostředí pro skupiny uživatelů, může sloužit jako výstup z projektu, prezentace aj. Obsah i informace vytvářejí samotní uživatelé v souladu s pravidly používáním portálu.

Více v informacích pro autory modulu Digifolio>>

Ovládací panel

Základní orientace v hlavním panelu

Ovládací panel - titulní strana modulu    
Obsah - osobní info Moje portfolio - pohledy
  Profil   Pohledy
  Obrázky profilu   Sbírky
  Soubory   Která sdílím
  Blogy   Se mnou sdílená
  Životopis   Exportovat
  Plány   Import
  Poznámky    
    Skupiny  
      Moje skupiny
      Hledat skupiny
      Moji přátelé
      Najít přátele
      Členství v instituci
      Témata

 


Skupiny - prostor pro spolupráci a sdílení pohledů

Jak vytvořit skupinu?

V záložce Skupiny --> Moje skupiny --> Vytvořit skupinu

Informace o skupině na její titulní straně

 1. Anotaci skupiny upravíte na titulní straně

 2. Další obsah titulní strany upravujete s sekci Pohledy --> Domovská stránka skupiny, resp. ikona Editace u nadpisu Domovská stránka skupiny

Důležitá nastavení skupiny

 


Pohledy - samostatné jednotky/webové stránky s informacemi ke sdílení

Co to je pohled?

Pohledem se v Digifoliu na www.rvp.cz rozumí stránka s vámi zvolenými informacemi, kterou zpřístupníte vámi zvolenému okruhu uživatelů (veřejnost, přátelé, vybraní uživatelé apod.) po vámi určenou dobu. Ostatní uživatelé nemají možnost tyto informace vidět, a to dokonce i v případě, že jsou přáteli uživatelů, kterým jste přístup umožnili.

Můžete mít také zcela soukromé pohledy, které nikomu dalšímu neukážete a které můžete využít např. pro reflexní nebo evaluační účely, případně je zpřístupníte po určité době.

Více v manuálu pro autory modulu Digifolio >>

Tvoříme pohled

 


Novinky, které vám mohou usnadnit správu skupin a tvorbu pohledů

Vlastní rozvržení pohledu

Nové Digifolio nabízí mnohem větší varianbilitu "poskládání polí" v pohledu. Navíc si zde můžete navrhnout své vlastní rozvržení.

Nahrávání souborů ihned při tvorbě pohledu

Soubory a obrázky lze nyní nahrávat přímo při tvorbě pohledů (dříve bylo třeba pohled zavřít, vstoupit do sekce Soubory a po nahrání opět upravovat pohled včetně vkládání nahraných souborů. Nyní toto vše odpadá.

Soubory lze nahrávat:

 1. jako přílohy k textovým polím
 2. jako samostatné soubory ke stažení, resp. obrázky k vložení do pohledu.

Soubory můžete:

 1. nahrávat z počítače;
 2. vyhledávat se svých osobních souborech (tedy již nahraných)
 3. v již nahraných souborech celé skupiny nebo obecných souborech sdílených od správce modulu Digifolio (tzv. Soubory stránek).

... a něco navíc

V průběhu loňského a letošního roku připravil programátor několik dalších rozšíření, která jsou dostupná pouze uživatelům Metodického portálu RVP.CZ. Doufáme, že vám budou k užitku.

 • Rozšíření pro Google Dokumenty: tabulky, formulář, sdílený kalendář
 • Rozšíření pro moduly portálu: Kolekce, AudiVideo

Poznámky (textová pole)

Všechna textová pole se vám ukládají jako tzv. poznámky ke snadnému opakovanému vkládání do dalších pohledů v rámci skupiny. S tím souvisí:

 • při opakovaně vloženém textovém poli platí, že cokoli upravíte v jednom poli, změní se automaticky i ve všech ostatních, která jsou v dalších pohledech;
 • po vložení "poznámky - uloženého textového pole" můžete využít pouze pro vytvoření kopie, která pak nebude s původním textem propojena a můžete tak pole volně upravovat;
 • všechny vytvořené poznámky - uložená textová pole máte pod správou z jednoho místa.

Sbírky

Z více pohledů ve ské skupině můžete vytvořit sbírku. Ta umožňuje dvojí nastavení:

 1. Sbírku lze vložit pro přehlednost na titulní stránku nebo do jednotlivých pohledů - není třeba tedy už vytvářet odkazy na publikované pohledy, stačí tyto pohledy přiřadit do již vzniklé sbírky, která se tak sama aktualizuje.
 2. Kromě výše zmíněného můžete zaškrtnout při tvorbě "Vytvořit horní lištu", která umožní při prohlížení některého z pohledů ve sbírce současné zobrazení všech ostatních propojených pohledů formou odkazů.

Reálná ukázka takové sbírky >>

Pohled byl zobrazen 2339x od 23 červen 2014 do 5 červen 2023