Online setkání: EXTREMISMUS A ŠKOLA: PŘÍSTUP K ŽÁKOVI S RADIKÁLNÍMI POSTOJI A K JEHO TŘÍDĚ

od Metodický portál RVP.CZ - RÚ NÚV

Online setkání se konalo ve středu 24.9.2014.
 
Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata!

Středa 24.9.2014 20:00
Extremismus a škola: přístup k žákovi s radikálními postoji a k jeho třídě.

Lektorka Mgr. Marie Zahradníková bude hovořit o výstupech projektu sdružení ASI-MILOVANÍ. Seznamte se blíže s tímto projektem prostřednictvím informací v modulu Digifolio.

Anotace:

Mezi žáky se v současnosti můžeme nezřídka setkat s netolerantními postoji založených na předsudcích a stereotypech. U některých žáků je vlivem okolností jen malý krůček k sympatiím s extremismem, více či méně skrytým. K radikálním postojům mohou inklinovat nejen žáci i v jiných ohledech problémoví, ale často také žáci s dobrým školním prospěchem a mezi spolužáky oblíbení, kteří mají na své spolužáky podstatný vliv. Jak rozpoznat v třídním kolektivu žáka s radikálními postoji a jak s ním vést diskusi? Jakým způsobem pracovat se třídou, v níž se takový žák objeví?  

Webinář představí projekt o. s. Asi-milovaní s názvem „Hrozby extremismu/ Příležitosti demokracie. Výchova k aktivnímu občanství“ a jeho výstupy využitelné ve výuce. Podá stručné informace o podobách extremismu v ČR, procesu socializace zejména pravicového radikála a zaměří se na postupy, které mohou učitelé ve školách využít.

Stručný obsah:
 1. O projektu – cíle, cílové skupiny, klíčové aktivity, výstupy a aktuální nabídka
 2. Nástin současných podob extremismu v České republice
 3. Žák s radikálními postoji 
 4. Extremismus a škola – jak pracovat s extremismem v rámci školy, osobnost pedagoga, diskuse s extremisty v třídním kolektivu
 5. Aktivity do výuky, nabídka kurzů v rámci DVVP
 6. Diskuse, výměna zkušeností
Komu je webinář určen:
 • učitelům společenskovědných předmětů druhého stupně základních (dějepis, občanská nauka, jazyky, výtvarná a hudební výchova)
 • učitelům společenskovědných předmětů všech typů středních škol (dějepis, občanská nauka, jazyky, výtvarná a hudební výchova)
 • třídním učitelům
 • školním metodikům prevence
 • vedoucím školních zájmových kroužků a klubů
 • výchovným poradcům
 • metodikům pedagogicko-psychologických poraden
 • ředitelům škol a zástupcům vedení škol
 • pedagogogům volného času

Lektor:

Mgr. Marie Zahradníková - absolventka historie, hebraistiky a pedagogiky pro učitele na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a řady vzdělávacích kurzů (Holocaust Studies v Jad Vašem v Jeruzalémě, výcvik multiplikátorů pro multikulturní výchovu, Škola muzejní propedeutiky, Jak vyučovat o holocaustu, Facing History and Ourselves, Pedagog a sociokulturní specifika romských žáků, seminář Amnesty International ad.). V letech 2000–2007 lektorka pro otázky šoa a antisemitismu v Židovském muzeu v Praze, kde se podílela na vzniku interaktivních programů, vzdělávacích výstav, projektů (Zmizelí sousedé, Neztratit víru v člověka… Protektorát očima židovských dětí aj.) a odborných publikací. V současnosti působí v o. s. Asi-milovaní a v Institutu Terezínské iniciativy.


Užitečné odkazy (bude včas doplněno):

Videozáznam setkání

Prezentace ke stažení

Hrozby extremismu_webinar.pdf

3MB | Středa, 24 září 2014 | Detaily

O online setkávání

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Pohled byl zobrazen 1975x od 24 září 2014 do 28 září 2022