Online setkání: ZRAKOVÁ HYGIENA - TEORETICKÁ VÝCHODISKA A PRAKTICKÉ APLIKACE

od Metodický portál RVP.CZ - RÚ NÚV

Online setkání se konalo ve středu 12.11.2014.
 
Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata!

Středa 12.11.2014, 20:00
Zraková hygiena - teoretická východiska a praktické aplikace

Cíle webináře:

 • Seznámit pedagogické pracovníky s problematikou zrakové hygieny v jejích základních souvislostech.
 • Prezentovat vstupní klíčové poznatky o zásadách a principech zrakové hygieny s akcentem na oblast vzdělávání.
 • Nastínit stěžejní principy práce s jedincem se zrakovým postižením napříč jednotlivými stupni a typy zrakového postižení.
 • Ilustrovat prezentované informace na konkrétních příkladech z praxe.

Komu je setkání určeno:

Pedagogickým pracovníkům, kteří pracují nebo potencionálně mohou pracovat s dětmi, žáky či studenty se zrakovým postižením napříč jednotlivými věkovými skupinami i typy a stupni zrakového postižení. 
Setkání je ZDARMA.

Obsah:

 • Vymezení základních pojmů a teoretických východisek. (Co je to zraková hygiena? Komu je určena? Z jakých principů vychází? atd.)
 • Světelné klima. (Potřebuje každý žák se zrakovým postižením více světla? Mohou nějak pomoci barvy? Jaké jsou možnosti světelných zdrojů? Na co si dát v rámci světelných podmínek pozor? atd.)
 • Ergonomie pracovního místa a další charakteristiky interiéru. (Kam mám žáka se zrakovým postižením posadit? Mám mu nějak upravit jeho pracovní prostor? Potřebuje něco specifického, aby se mu v naší třídě dobře pracovalo? Na co si dát pozor? atd.)
 • Specifika práce s textovým a obrazovým materiálem. (Jak by měl vypadat text pro žáka se zrakovým postižením? Můžu mu nějak práci s textem ulehčit? Existují nějaká pravidla pro práci s textem? Mohu používat ve výuce i obrázky, a pokud ano, jak by měly vypadat? A co žák s poruchou binokulárního vidění? atd.)
 • Korekční a kompenzační pomůcky jako součást zrakové hygieny. (Musí žák se zrakovým postižením používat korekci stále? Musím vědět, jak se používají kompenzační pomůcky? Jak je to s kompenzačními pomůckami a časovou náročností jejich používání? atd.)
 • Časové limity a nároky zrakové práce. (Jak moc je zraková práce náročná? Bude žák se zrakovým postižením stíhat běžné tempo? Kolik času bude potřebovat na samostatnou práci? Budu muset přizpůsobit průběh hodiny? atd.)
 • Specifika v písemném projevu. (Bude moci žák se zrakovým postižením normálně psát? Jak mu mohu psaní ulehčit? Jak potom své písmo přečte? atd.)
 • Práce s PC a její zrakově-hygienické nároky. (Může žák se zrakovým postižením pracovat s počítačem? A co já - jak si mám práci s počítačem ulehčit? Co můžu při práci s PC pro své oči udělat? atd.)
 • Zraková únava a syndrom suchého oka. (Co je zraková únava? Jak mohu zrakově relaxovat? Co je syndrom suchého oka a hrozí i mně? Na co si mám dávat pozor? atd.)

Lektorka:

PhDr. Kateřina Stejskalová, Ph.D., Ústav speciálněpedagogických studií, PdF Univerzity Palackého v Olomouci

Užitečné odkazy (bude včas doplněno):

Videozáznam setkání

Prezentace ke stažení

Webinar_zrakova_hygiena.pdf

1,4MB | Čtvrtek, 13 listopad 2014 | Detaily

O online setkávání - výzva, odkazy

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Pohled byl zobrazen 2670x od 13 listopad 2014 do 28 září 2022