Online setkání: LEVÁK A JEHO SVĚT

od Metodický portál RVP.CZ - RÚ NÚV

Online setkání se konalo ve STŘEDU 14.1.2015.
 
Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata!

Středa 14.1.2015, 20:00
Levák a jeho svět

Anotace:

Webinář nabídne pohled do života leváků a vysvětlí, s jakými obtížemi se leváci musí vyrovnat tak, aby dosahovali výkonů srovnatelných s praváky v oblasti běžných sebeobslužných a domácích činností, ale i hudebních a sportovních aktivit. Seznámí s problematikou pomůcek pro leváky a zásadami bezpečnosti práce, které se týkají leváků pracujících s přístroji a zařízeními pro praváky. 

Stručně z obsahu:

  • Kdo jsou leváci, jak poznáme lateralitu dítěte a jak jsou dnes leváci u nás vnímáni; počet leváků v populaci, jejich výchova a vzdělávání; intuitivně vedené pohyby.
  • Pomůcky a prostředí uzpůsobené pro leváky?
  • Levák a všední den –  sebeobslužné činnosti, činnosti doma a v kuchyni, stříhání nůžkami.
  • Levák a zájmové činnosti – hra na hudební nástroje, sporty.
  • Levák a počítač.
  • Specifické vlastnosti leváků? Volba povolání?

Komu je webinář určen:

Webinář je určen učitelům mateřských škol a učitelům elementaristům, kteří stojí u prvopočáteční výchovy leváků, pracovníkům PPP a rodičům leváků.
Webinář je zdarma.

Lektor:

Ivo Vodička - autor alternativní metody psaní pro leváky (Nechte leváky drápat, Portál, 2008) a provozovatel jediných českých webových stránek věnovaných problematice leváků a jejich leváctví (www.levactvi.cz), lektor NIDV a dalších organizací dalšího vzdělávání učitelů v problematice leváctví; učitel Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb v Litoměřicích.


Užitečné odkazy (bude postupně doplněno):

Videozáznam setkání

Prezentace ke stažení

Webinář - Vodička - Levák a jeho svět.pdf

4,8MB | Středa, 14 leden 2015 | Detaily

Doporučujeme

Předchozí setkání s lektorem

O online setkávání na Metodickém portálu

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Pohled byl zobrazen 1859x od 14 leden 2015 do 10 prosinec 2023