Online setkání: VYUŽITÍ ŠKOLNÍCH ZAHRAD A POZEMKŮ - PRAKTICKÁ EKOLOGIE

od Metodický portál RVP.CZ - RÚ NÚV

Online setkání se konalo ve středu 18. 2. 2015.
 
Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata!

Středa 18.2.2015, 20:00
Využití školních zahrad a pozemků - praktická ekologie

Školní zahrady a pozemky se dají využívat nejen k výuce v oborech Člověk a jeho svět a Člověk a svět práce - i o tom bude povídání Ing. Václava Kuglera.

Cíle setkání:
 • Seznámit pedagogy s možnostmi využití školních zahrad.
 • Dát praktický návod jak vytvořit projekt zahrady.
 • Inspirovat k zakládání a obnově zahrad.
 • Ukázat cestu k financování projektů prostřednictvím jasného záměru využití pozemku.
Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno učitelům prvního i druhého stupně základních škol a učitelům všech typů středních škol, učitelům mateřských škol, učitelům ze školních družin, vedoucím volnočasových aktivit; vedení škol, ekonomům škol, koordinátorům ekologické výchovy, projektovým vedoucím; dalším školským zařízením spravujícím pozemky a jejich zaměstnancům
Setkání je zdarma.

Program:
 • Jak a proč musíme nejdříve určit, komu a k čemu bude zahrada sloužit.
 • Výukové a další prvky (neživé) v zahradě, jaké mohou být a jaký budou plnit účel.
 • Rostliny a živočichové v zahradě.
 • Praktické příklady, využití zahrad a příběhy jejich vzniku (SEV Toulcův dvůr, ZŠ Havlíčkův Brod).
 • Ekonomika projektu založení či rekonstrukce zahrady, rozpočty, struktura nákladů.
 • Odkud a jak získávat prostředky na realizaci projektu.
 • Dotazy účastníků online setkání.
Lektor:

Ing. Václav Kugler


Užitečné odkazy (bude postupně doplněno):

Videozáznam setkání

Prezentace ke stažení

Vyuziti skolnich zahrad a pozemku.pdf

2,9MB | Středa, 18 únor 2015 | Detaily

O online setkávání na Metodickém portálu

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Pohled byl zobrazen 1521x od 18 únor 2015 do 28 září 2022