ASI-MILOVANÍ

 
Občanské sdružení Asi-milovaní se činností svých členů a jimi rozvíjených aktivit snaží rozvíjet pocit občanské odpovědnosti zejména - ale nejenom - v mladých lidech. Snažíme se, aby si mladí lidé uvědomovali své možnosti volby, odpovědnost za jejich důsledky i své možnosti a schopnosti změnit stávající skutečnost. Snažíme se je vést k vědomí, že i prostřednictvím malých činů mohou změnit svou i cizí budoucnost. Snažíme se je vést k soucitu, spoluúčasti a toleranci k osobním a kulturním odlišnostem, k odmítání násilí a k podpoře svobodného a demokratického jednání, i když to vyžaduje více trpělivosti, odvahy a porozumění.
 
Tyto své snahy realizujeme prostřednictvím programů určených přímo mládeži, stejně jako v programech určených jejich učitelům a vychovatelům.
 

Pohledy této skupiny:

 
 
  • Žádost o členství, Veřejně viditelná
  • Občanské sdružení ASI-MILOVANÍ
  • 9 září 2013
  •  3  3  1  0  0  0  0

Poslední příspěvky ve fóru 

V této skupině zatím nejsou žádné příspěvky