O průvodci a úpravách RVP ZV - Průvodce upraveným RVP ZV: Struktura průvodce

Struktura průvodce

Průvodce je rozdělen na dvě části, v první jsou zveřejněny upravené části RVP ZV a ve druhé jsou doporučení a náměty k úpravám, nebo tvorbě  ŠVP, PLPP, IVP, ale také ke vzdělávání žáků.
Na každé stránce Průvodce naleznete odkazy na úvodní stránku O průvodci a úpravách, stránku s doporučeními k úpravám nebo tvorbě ŠVP Úpravy ŠVP, dále odkazy na Plány IVP a PLPP a odkaz na Obsah RVP ZV.
Na některých stránkách je navíc odkaz na Konzultační centrum a Diskuzní fórum.

Samostatnými tématy v průvodci jsou:

Předměty speciálně pedagogické péče

Formativní a sumativní hodnocení žáků

*