O průvodci a úpravách RVP PV - Průvodce RVP PV: Struktura Průvodce

Struktura Průvodce

   Průvodce je rozdělen na dvě části, v první jsou zveřejněny upravené části RVP PV a ve druhé jsou doporučení a náměty k úpravám, nebo tvorbě ŠVP, PLPP, IVP, ale také k předškolnímu vzdělávání dětí. Na každé stránce Průvodce naleznete odkazy na úvodní stránku O průvodci a úpravách, na které se právě nacházíte, dále odkaz na Obsah RVP PV. Na některých stránkách jsou navíc odkazy na stránku s doporučeními k úpravám nebo tvorbě ŠVP Úpravy ŠVP, na Plány IVP a PLPP nebo odkaz na Specifika práce s dětmi s SVP.
   Na některých stránkách je navíc odkaz na Konzultační centrum a Diskuzní fórum.
   Samostatnými tématy jsou:

Specifika práce s dětmi cizinci

Specifika práce s dětmi se sluchovým postižením

Specifika práce s dětmi s autismem

Specifika práce s dětmi s ADD a ADHD

Specifika práce s dětmi se zrakovým postižením

*