Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

ICT ve škole

VÚP ICT ve škole – metodická příručka, 2010

Impulzem pro vznik metodické příručky Informační a komunikační technologie ve škole byla tematická zpráva České školní inspekce (ČŠI) nazvaná Úroveň ICT v základních školách v ČR, která byla zveřejněna v září 2009. ČŠI v ní vystavila českým základním školám vysvědčení, které by si asi nechtěl přinést domů žádný školák.

Výzkumný ústav pedagogický v Praze (VÚP) byl MŠMT pověřen, aby připravil opatření na negativní zjištění popsaná ve zprávě. Jedním z těchto opatření je on-line podoba metodické příručky, na jejíž stránkách se právě nacházíte.