Nadaní žáci

Ověřování nástroje pro identifikaci nadaných žáků na základních a středních školách

Máte zájem spolupracovat s Národním ústavem pro vzdělávání? Ověřujeme nástroj pro identifikaci nadaných žáků na základních a středních školách a hledáme učitele ochotné vyzkoušet ho v praxi!
 
Národní ústav pro vzdělávání připravil pro učitele základních a středních škol elektronický dotazník, který mapuje výkonové a osobnostní projevy žáků ve školním prostředí. Tento dotazník by měl pomoci učitelům při vyhledávání mimořádně nadaných žáků.

Tematický vstup Nadaní žáci

Vzdělávání nadaných dětí (do nástupu povinné školní docházky) a nadaných žáků (základních a středních škol) představuje celý komplex témat a problémů. Prvním je už samotná Definice a projevy nadaných žáků - článek autorky Jitky Sejvalové a s ním související Výzkum nadaných dětí v předškolním věku - článek autora Davida Heidera.