Čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost

Podpora práce učitelů (PPUČ)

Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání

>> více o projektu

Šestá minikonference OP ČG Olomouce 2019

Akce se konala 3. prosince 2019 v Olomouci na hejčínském gymnáziu. Stránka ukazuje atmosféru setkání na četných fotografiích. Setkání bylo určeno učitelkám a učitelům mateřských škol a prvních ročníků škol základních.

Čtvrtá minikonference OP ČG v Plzni 12-2018

Pohled je portfoliem, kam budeme postupně umnisťovat písemné výstupy a pracovní materiály z minikonference odborného panelu pro čtenářskou a pisatelskou gramotnost, která se konala 3. 12. 2018 v Plzni. 

Odborný seminář Čtenářská pregramotnost v praxi

Čtenářská pregramotnost je soubor postupně se rozvíjejících předpokladů pro čtení a psaní u dětí v době do šesti let věku, která respektují veškerá vývojová specifika daného období. Nejedná se tedy o systematické učení se číst a psát, ale o vytváření předpokladů pro čtenářskou gramotnost. 

Materiály ze druhé minikonference čtenářského panelu

Stránka nabízí všechny materiály využité při druhé minikonferenci odborného panelu pro ČPG v Praze ze dne 22. 11. 2017 k volnému stažení.