Karel IV.

Metodické materiály k výuce ke Karlu IV.

Toto digifolio shromažďuje vybrané zdroje a výukové materiály na podporu výuky dějepisu k tematice historické osobnosti a doby císaře Karla IV.

Sbírka materiálů k výuce s tématem Karel IV.

V letošním roce 2015 a v blížícím se roce 2016 si připomeneme významná „kulatá“ výročí spjatá se „zlatým věkem českého středověku“. Představuje ji období vlády českého krále a císaře Svaté říše římské Karla IV. Lucemburského. Pro jeho státnické schopnosti, odpovědnou hospodářskou politiku a významný kulturní odkaz je Karel IV. považován českým národem za nejvýznamnější osobnost v české historii, bývá nazýván „Otcem vlasti“.