Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

5.3.1 Vzdělávací obor - Informační a komunikační technologie - Vyhledávání informací a komunikace 1. a 2. období 1. stupně

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                  
Úrovně očekávaných výstupů
                                                                                                                                                                  
 

Vyhledávání informací a komunikace 1. a 2. období 1. stupně

Žák

ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích
ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení

Indikátory očekávaných výstupů

Očekávané výstupy – 1. stupeň – 2. období

Indikátory

žák

žák

- při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty

1. využije pro přechod na internetovou adresu (hypertextový) odkaz, zápis konkrétní adresy nebo základní navigační nástroje

2. využitím navigačních prvků webové stránky, zadáním klíčových slov do vyhledávacího pole najde informaci v digitální encyklopedii, na tematicky či funkčně zaměřeném portálu nebo v jiném informačním zdroji doporučeném učitelem

3. při řešení jednoduchého problému formuluje konkrétní otázku a pomocí nástrojů vyhledávače zjistí odpověď

4. v případě potřeby pracuje najednou s více otevřenými webovými stránkami

- vyhledává informace na portálech, v knihovnách
a databázích

1. najde konkrétní informace v textu, v obrázku, ve videozáznamu nebo ve zvukovém záznamu

2. vyhledá pomocí fulltextu požadovanou informaci v konkrétním textovém dokumentu

3. vyhledá dle zadaných kritérií skupinu záznamů v katalogu

- komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení

1. odlišuje virtuální a skutečnou identitu

2. dodržuje pravidla při zakládání uživatelských účtů i při jejich správě

3. při spolupráci, komunikaci a sdílení informací postupuje tak, aby chránil sebe a neohrozil ostatní

4. komunikuje jasně, srozumitelně, dodržuje pravidla netikety

5. komunikuje pomocí přenosu hlasu v reálném čase

6. přijímá, odesílá a předává textové (elektronické) zprávy v reálném čase i s časovým odstupem

Očekávané výstupy v RVP ZŠS

Nejsou formulovány očekávané výstupy.

RVP ZV
Pohled byl zobrazen 2312x od 29 listopad 2015 do 19 červen 2021