Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Podpůrná opatření pro žáky v základním vzdělávání

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               
„… Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta…“ (§ 16 zák. č. 561/2004 Sb. v novele zák. č. 82/2015 Sb.)
Podpůrná opatření v základním vzdělávání představují popis doporučení, jak pracovat se žákem se zrakovým postižením při povinné školní docházce, jak rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti, jak získávat kompetence dle RVP ZV. Změnou proti dřívějším pravidlům při integrovaném vzdělávání je, že nenastavujeme podpůrná opatření podle stupně zrakového postižení, ale podle potřeb žáka. Diagnostiku těchto potřeb provádí nejčastěji speciální pedagog v SPC pro děti s vadami zraku. Podpůrná opatření poskytujeme stejnou měrou v prostředí „běžné“ školy jako ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 pro žáky se zrakovým postižením.
Pohled byl zobrazen 846x od 22 březen 2017 do 22 duben 2021