Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Doporučení pro pedagogy v základním vzdělávání

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               

Základním doporučením všem pedagogům je sledovat své žáky a snažit se objevit příčinu případného „zvláštního“ chování, výrazných výkyvů ve výkonech nebo jiných nápadností. Pedagog má vždy, i při pouhém podezření na případnou zrakovou vadu dítěte, možnost konzultovat se speciálními pedagogy ze SPC.

Není třeba se bát ani vzdělávání žáka s těžkým zrakovým postižením. Pedagog musí mít hodně trpělivosti, protože všechny činnosti nevidomého žáka se odehrávají v pomalejším tempu než obvykle. Učí-li se žák pomocí Braillova písma, měl by se toto písmo naučit i pedagog (učitel, vychovatel). Je samozřejmé, že vidící člověk čte Braillovo písmo zrakem. Naučit se braillský kód pak není složité. Pedagog by se měl zúčastnit některého z nabízených školení o práci s dětmi se zrakovým postižením. Součástí metodické podpory ze strany SPC bývá také návštěva základní školy nebo třídy zřízené podle § 16 odst. 9 pro žáky se zrakovým postižením.

V každém kraji ČR se nachází alespoň jedno SPC se specializací na jedince se zrakovým postižením. Aktuální seznam všech SPC i s kontakty lze získat na webových stránkách Asociace pracovníků speciálně pedagogických center – www.apspc.cz

Platí zásada, že podpůrná opatření musí být vždy v souladu s nejlepším zájmem žáka. Musí být poskytována včas, ihned po zjištění potřebné podpory. Pedagog základní školy nezůstane v péči o svého žáka sám. Vedení školy nebo SPC podpoří vytvoření týmu, který pomůže vzdělávací potřeby dítěte identifikovat, popsat a nastavit nejvhodnější podpůrná opatření. Předpokládáme, že členy týmu jsou pedagogové školy, vedení školy, odborní pracovníci SPC a zákonní zástupci (rodiče). Prostřednictvím zákonných zástupců, resp. SPC, získají pedagogové potřebné informace i od oftalmologů, ortoptiků i dalších lékařů-specialistů.

Pedagogové by měli podpořit seznámení se žáků s těžkým zrakovým postižením s komunitou jedinců se stejným druhem postižení. Je to možné prostřednictvím různých neziskových organizací (kultura, sport). Mnoho žáků se zrakovým postižením, vzdělávaných v „běžných“ školách, se účastní každoročně pořádaných Sportovních her zrakově postižené mládeže. Prostřednictvím sportu mají žáci možnost porovnat a případně korigovat své schopnosti, dovednosti. Žáci se tak dostanou mezi vrstevníky se stejným typem postižení a mohou si vyměňovat své životní zkušenosti. Některé záležitosti jsou totiž vidícími nevidomým nesdělitelné.

Je třeba mít na paměti stále cíl vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Není to o získání encyklopedických vědomostí, ale o získání kompetencí v co nejširším měřítku tak, jak nám to ukládá RVP ZV. Od dětského věku vedeme své svěřence k samostatnosti, odpovědnosti, spolurozhodování o svých záležitostech (samozřejmě přiměřeně věku).

Pohled byl zobrazen 805x od 22 březen 2017 do 22 duben 2021