Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Spolupráce se zákonnými zástupci

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               

Spolupráce se zákonnými zástupci (rodiči) je na dobré úrovni v té škole, kde s rodiči jednají jako s partnery při vzdělávání jejich dítěte. Před zahájením spolupráce s rodiči je třeba si uvědomit několik věcí:

  • Rodiče jsou ti, kteří nesou odpovědnost za výchovu svého dítěte.
  • Rodiče znají své dítě nejlépe (potřeby, reakce, zvyky).
  • Rodiče se často bojí při zápisu do základní školy ohlásit zrakové postižení svého dítěte. Bojí se, že podstatně zhorší start povinné školní docházky svého dítěte.
  • V případě dítěte s těžším postižením mají rodiče v době zápisu do základní školy za sebou už mnoho hodin prosezených v ordinacích lékařů, terapeutů, sociálních pracovníků a nemívají chuť se znovu s „cizím člověkem“ o problému bavit.
  • Vztah rodičů s pedagogem školy, speciálním pedagogem SPC se vytváří delší dobu (záleží na intenzitě kontaktů). Je třeba postupovat tak, aby vznikl vztah založený na důvěře.

Zákonní zástupci (rodiče) jsou součástí týmu, který podporuje žáka (jejich dítě) při vzdělávání v základní škole. Rodiče žádají o vyšetření v SPC, jsou informováni o doporučení podpůrných opatření. Na plnění podpůrných opatření často spolupracují se školou. Zajímají se o výsledky vzdělávání svého dítěte, účastní se hodnocení plnění IVP a přípravy IVP na další období (nejčastěji školní rok). Pedagog po dohodě s rodiči určí způsob a četnost pravidelných kontaktů. Některých setkání se účastní také speciální pedagog SPC. Zákonný zástupce má k dispozici kontakty na pedagogy ve škole (třídní učitel, školní speciální pedagog) a odpovědného pracovníka SPC.

SPC poskytuje základní škole a zákonným zástupcům komplexní služby ve speciálně pedagogické, psychologické a sociální oblasti péče o žáka se zrakovým postižením.

Pohled byl zobrazen 776x od 22 březen 2017 do 22 duben 2021