Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Použitá a doporučená literatura

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               

BASLEROVÁ, P. a kol. Metodika práce se žákem se ZP. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3307-3

GONZÚROVÁ, W. 1996 Příručka pro přepis textů do bodového písma. Praha: Knihovna a tiskárna K. M. Macana.

JANKOVÁ, J. a kol. 2015 Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení a oslabení zrakového vnímání. Olomouc, UPOL. ISBN 978-80-244-4685-1 (el. verze)

JANKOVÁ, J. a kol. 2015 Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků se zrakovým postižením. Olomouc: UPOL. ISBN 978-80-244-4686-8 (el. verze)

JANKOVÁ, J. Komunikace se žákem se zrakovým postižením in ŽAMPACHOVÁ, Z. a kol. Komunikace se žákem se zdravotním postižením. Olomouc: UPOL, 2015. ISBN 978-80-244-4728-5

MICHALÍK, J., BASLEROVÁ, P., FELCMANOVÁ, L. a kol. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění – obecná část. Olomouc: UPOL, 2015. ISBN 978-80-244-4675-2 (el. verze)

SMÝKAL, J. 1994 Pohled do dějin slepeckého písma. Brno: ČUNS.

VÁGNEROVÁ, M. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1074-4

Pohled byl zobrazen 719x od 22 březen 2017 do 22 duben 2021